Voor informatie: 0184-661275|info@denhartogbv.com

Wanneer een hydraulische olie in contact is of komt met een bepaalde ontsteking of bij warme oppervlaktes, kan mogelijk een brandwerende hydraulische olie gebruikt worden. Voorbeelden waar dit gebeurd is spuitgieten, of in hydraulische componenten bij het gieten van staal.

Bij het controleren van de stoomtoevoer bij een turbine generator (door middel van een Electro Hydraulic Controls (EHC)) wordt ook gebruikt gemaakt van een brandwerende hydraulische olie. Veelal is het type brandwerende olie een fosfaatester.

Brandwerende hydraulische olie

Wat is een brandwerende hydraulische olie?

Brandwerende vloeistoffen worden meestal geassocieerd met hydraulische systemen. In sommige van deze systemen moeten componenten op een extreem hoge temperatuur werken. Dat betekent dat een hydraulische olie wordt voorgeschreven die bij een lek niet gemakkelijk ontbrandt. Dit helpt het risico te verminderen en de veiligheid van het fabriekspersoneel te waarborgen.

Brandwerende hydraulische vloeistoffen zijn speciaal samengestelde smeermiddelen. Die oliën ontsteken moeilijker en verspreiden geen vlam vanuit een ontstekingsbron. Brandwerend moet niet worden verward met ontbrandbaar. Dit omdat brandwerende vloeistoffen onder bepaalde omstandigheden nog steeds kunnen ontbranden en branden.

Concrete toepassing brandwerende hydraulische olie

Brandwerende vloeistoffen worden vaak voorgeschreven wanneer er kans op lekken is in een omgeving met hoge temperaturen. Hydraulische slangen en leidingen kunnen vermoeid raken en barsten, waardoor er smeermiddel uit kan spuiten. Dit kan in korte tijd brand veroorzaken.

Het gebruik van een brandwerende vloeistof zal dit risico aanzienlijk verkleinen en kan zelfs de noodzaak van een brandblussysteem verminderen en de veiligheid vergroten.

Indeling brandwerende hydraulische oliën

Er zijn in het land van brandwerende hydraulische olie verschillende klasses aan te duiden. De ISO heeft deze klasses gespecificeerd:

  • HFAE: olie in water oplossingen, normaal gesproken meer dan 80% water;
  • HFAS: synthetische waterige vloeistof, normaal gesproken meer dan 80% water;
  • HFB: water in olie oplossing, normaal gesproken meer dan 40% water
  • HFC: water polymeer oplossing; normaal gesproken met meer dan 35% water. Meestal glycol oplossingen als Polyalkyleen Glycol;
  • HFDR: synthetische watervrije vloeistoffen samengesteld uit fosfaatesters;
  • HFDU: synthetische watervrije vloeistoffen samengesteld uit fosfaatesters. Voorbeelden zijn Polyol esters of Polyalkyleen glycol;

In het gamma van ons zijn enkele verschillende brandwerende hydraulische oliën te vinden.

Koop in de webshop Naar technische database
  • Mobil Pyrotec HFD-U 46 en 68

Mobil Pyrotec HFD-U 46 en 68 geïntroduceerd

Een prachtig nieuw product op de markt. Introductie van een nieuwe, biologisch afbreekbare, brandwerende hydraulische olie. De naam van dit product is Mobil Pyrotec HFD-U 46 en 68. Mobil Pyrotec HFD-U 46 en 68 Mobil Pyrotec HFD-U is een brandwerende hydraulische olie. De producten zijn op volledige synthetische ester basis. De producten voldoen aan DIN EN ISO 12922 en ISO 15380. Beide producten voldoen aan de specificaties voor brandwerende hydraulische vloeistoffen van categorie HFD-U. Ze

MOBIL PYROTEC HFD-U 46 & 68

Koop in onze webshop Product Description Mobil Pyrotec HFD-U series are fire resistant hydraulic fluids engineered to meet the requirements of DIN EN ISO 12922. Thanks to its fully synthetic ester base oil and environmentally friendly additives, Mobil Pyrotec HFD-U series are readily biodegradable in accordance with DIN ISO 15380. These synthetic-based products are designed to provide high quality hydraulic fluids with high versatility to lubricate a broad range of industrial and off-highway equipment.

MOBIL PYROTEC HFD-U 46 & 68

Koop in onze webshop Productbeschrijving De Mobil Pyrotec HFD-U series zijn brandwerende hydraulische vloeistoffen samengesteld om te voldoen aan de vereisten van DIN EN ISO 12922. Dankzij zijn volledig synthetische ester basisolie en milieuvriendelijke additieven is de Mobil Pyrotec HFD-U biologisch afbreekbaar in overeenstemming met DIN ISO 15380. Deze producten op synthetische basis zijn ontwikkeld om hydraulische vloeistoffen met een hoge kwaliteit en veelzijdigheid te bieden om een wijde reeks industriële en terreinapparatuur te

Mobil Pyrotec HFD 46

Koop in onze webshop Fire-Resistant Hydraulic Fluid Mobil Pyrotec HFD 46 is a high performance fire resistant hydraulic fluid. It is designed for use in electro-hydraulic governor control systems of steam turbines, including systems using fine tolerance servo valves. It is also recommended as a fire resistant lubricant in, for example, steam and gas turbines as well as fire resistant hydraulic systems. Mobil Pyrotec HFD 46 is FM approved as a fire resistant industrial

Mobil Pyrotec HFD 46

Koop in onze webshop Brandwerende hydraulische vloeistof Mobil Pyrotec HFD 46 is een high performance brandwerende hydraulische vloeistof. Het is ontwikkeld voor gebruik in elektro-hydraulische regulateur systemen in stoomturbines, waaronder systemen die gebruikmaken van servomechanisme met weinig tolerantie. Het wordt ook aanbevolen als een brandwerende vloeistof in bijvoorbeeld stoom- en gasturbines en vuurbestendige hydraulische systemen. Mobil Pyrotec HFD 46 is FM-goedgekeurd als een brandwerende industriële vloeistof. Mobil Pyrotec HFD 46 is samengesteld voor het