co2 saving Diesel feiten en fabels BOVAG

CO2 Saving Diesel is een tweede generatie biobrandstof. Het product wordt gemaakt van plantaardige afval of ook wel biomassa. Daardoor kan het product een grote CO2 uitstoot reductie realiseren. Deze biobrandstof is misschien beter bekend als Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

Het product is puur te gebruiken. Daarnaast is het ook te gebruiken in een mengsel met normale diesel. Puur heeft het grote voordeel dat dan de meeste uitstoot (fijnstof, stikstof, zwavel en CO2) realiseert. Het voordeel van een mengsel is dat het nog in de normale dieselnorm EN590 valt, en een lagere blend is goedkoper. Dit product is vanwege de reductie op CO2-, fijnstof-, stikstof en zwaveluitstoot erg interessant bij overheidsaanbestedingen. In deze aanbestedingen wordt vaak gewerkt met MKI waarden.

Wat kost dit product mij?

CO2 Saving Diesel blends

ProductPercentage HVOPercentage HQ BiofuelCO2 uitstoot reductie
WtW
CO2 uitstoot reductie
TtW
Kwaliteit
CO2 Saving Diesel 1010%0%9%10%ISCC en EN590
CO2 Saving Diesel 10+10%7%15%17%ISCC en EN590
CO2 Saving Diesel 2020%0%18%20%ISCC en EN590
CO2 Saving Diesel 20+20%7%24%27%ISCC en EN590
CO2 Saving Diesel 3030%0%27%30%ISCC en EN590
CO2 Saving Diesel 30+30%7%33%37%ISCC en EN590
CO2 Saving Diesel 5050%0%45%50%ISCC en EN15940
CO2 Saving Diesel 50+50%7%51%57%ISCC en EN15940
CO2 Saving Diesel 100100%0%89%100%ISCC en EN15940

Fijnstof uitstootreductieFijnstof (PM) reductie
10% – 34%*

Stikstof uitstootreductie renewable dieselNOx reductie
14% – 40%*

Zwavel uitstootreductieZwaveluitstoot reductie
>99%

Bron: https://co2emissiefactoren.nl/

*Afhankelijk van blend en motortype

CO2 Saving Diesel, te mooi om waar te zijn? 

Misschien een relevante vraag. Toch niet. Het product is in de eerste plaats officieel goedgekeurd door ISCC. Bij elke levering biobrandstof krijgt u een certificaat wat bewijst dat u daadwerkelijk met gebruik van het product CO2 reduceert. Daarnaast is het goed te gebruiken, heeft het gebruik van dit product ook zin in EURO VI motoren en is het nuttiger om te verbruiken dan GTL.

HVO Hydrrotreated Vegetable Oil co2 saving diesel

ISCC gecertificeerd

ISCC is een certificatieschema voor het aantoonbaar beheren van duurzame biomassa. Dit certificatieschema is gebaseerd op de Renewable Energy Directive 2009/28/EG. Den Hartog is ook ISCC gecertificeerd en wordt jaarlijks geaudit door SGS. Lees het ISCC certificaat door.

HVO Hydrrotreated Vegetable Oil co2 saving diesel

Platform Duurzame Biobrandstoffen

Den Hartog B.V. is onderdeel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Dit platform ambieert voor Nederland een koploperspositie in het decarboniseren van brandstoffen in verschillende transportsectoren.

Praktisch gebruik van HVO

Fabrikantsgoedkeuring CO2 Saving diesel

Fabrikantsgoedkeuringen HVO

De HVO die gecertificeerd is volgens de EN590 norm mag in elke dieselmotor gebruikt. In welke motoren mag de 50% en 100% variant gebruikt worden?

Fabrikants goedkeuringen HVO

HVO en GTL

“Ik heb ook gehoord van GTL, wat is precies het verschil tussen deze twee producten?” GTL valt ook in de EN15940 normering. Lees snel verder.

Verschil tussen HVO en GTL
EURO VI vrachtwagen CO2 Saving Diesel

HVO in EURO VI motor

GTL wordt vaak gekozen omdat het de roet-, NOx, en fijnstof uitstoot reduceert. Maar bij een EURO VI vrachtwagen treedt deze reductie bijna niet op?

Waarom HVO voor Euro VI?

CO2 Saving Diesel en milieu

Biobrandstoffen zijn op dit moment een goede kans om direct uitstoot te reduceren. Toch worden er nog wel eens vraagtekens geplaatst bij biobrandstof. Voornamelijk de feedstock zorgt voor discussie. In onderstaande twee artikelen wordt hier meer over verteld.

Onderbouwing Milieu CO2 Saving Diesel

Milieubesparing en onderbouwing

HVO bevat zeer weinig zwaveldeeltjes en aromaten. Hierdoor worden fijnstof uitstoot verlaagd en zwaveluitstoot zelfs terug gebracht tot bijna 0 gram per kilometer.

Doordat biomassa gebruikt wordt bij de productie van biodiesel is het mogelijk om van 89% tot 100% CO2-uitstoot te besparen. Goed voor mens en milieu. Dit is inclusief een gedegen onderbouwing.

Achtergrond biobrandstof en biodiesel

In de wereld van de biobrandstoffen zijn momenteel twee generaties te onderscheiden. De eerste generatie biobrandstof is grotendeels gebaseerd op suikers, zetmelen, plantaardige vetten en dierlijke vetten.

HVO is echter een biobrandstof van de tweede generatie. Dit product heeft daarom geen enkele impact op de voedselvoorzieningen rond de wereld. Een echte tweede generatie biobrandstof!

EN15940 en EN590

De EN normen EN 15940 en EN59o geven de kwaliteit van een brandstof aan. EN590 is de, in ieder geval in Europa, breed bekend norm voor “normale” diesel. De diesel die u zou tanken bij de pomp is EN590 diesel. EN15940 is de nieuwe norm voor synthetische brandstoffen. Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee normen, uiteindelijk zijn ze namelijk allebei voor diesel.

Er is één belangrijk verschil, dat is de dichtheid. Dat is ook het grootste verschil tussen normale diesel en HVO. De dichtheid bij EN590 ligt tussen de 0,820 en 0,845 kg/l. De dichtheid van EN15940 ligt tussen de 0,760 en de 0,800.

Verschil in blends CO2 Saving Diesel

In bovenstaande tabel is te zien dat de lagere blends gekeurd zijn voor EN590 en de hogere blends als EN15940. Tot en met CO2 Saving Diesel 30 is dus te vergelijken met normale diesel, beide producten vallen in de EN590 norm. De 50% variant hangt er een beetje tussen. De 100% variant is volledig EN15940.

Derde generatie biobrandstof

Er komt ook al een derde generatie biobrandstoffen aan. Dat is een biobrandstof met als basis algen. Die kunnen speciaal voor brandstof gekweekt worden. Daarnaast is de opbrengst per volume ook groot.

Biobrandstof en biokerosine uit algen

Biobrandstof uit algen

Biobrandstof uit algen kan gezien worden als de derde generatie Biobrandstoffen. Algen worden dan speciaal ontwikkeld voor biobrandstof. Ten opzichte van voedselgewassen bevatten algen als biomassa grote voordelen.

Biokerosine uit algen

In 2025 moeten 1 miljard passagiers gevlogen hebben op een mix van biobrandstof en conventionele brandstof. De toekomst met biokerosine zal zorgen voor een verlaagde emissie uitstoot.

Renewable CO2 Saving Diesel

HVO wordt een renewable diesel genoemd. Wat betekent renewable precies? De term zelf is op dit erg hip. Maar een renewable diesel betekent dat de basis van de diesel eerder al een keer gebruikt is. Een voorbeeld is afgewerkt frituurvet.

Daarnaast heeft dit product ook interessante MKI waarden. MKI waarden geven weer hoe goed een product presteerd ten opzichte van andere producten. Dit wordt gemeten op 13 verschillende onderdelen. Waaronder belasting voor het milieu, bevatten van schadelijke stoffen en de invloed op de mens.

Leer meer over Renewable Diesel

Nieuws over Biobrandstoffen

CO2 Saving E85 – Biobenzine

CO2 Saving Fuel E85 ethanol tanken

Naast biodiesel is het ook mogelijk ethanol e85 te kopen bij Den Hartog. Specifiek voor de racerij of als in het buitenland voor normaal gebruik, de bio-benzine.

De opkomst van blauwe diesel

Biobrandstof blauwe dieselNaast elektrische auto’s en vrachtwagens is ook de biodiesel in opkomst. Bij verschillende tankstations in Nederland is het mogelijk om zogenaamde blauwe diesel te tanken.

Gas-to-Liquid (GTL)

Naast CO2 Saving diesel zijn er nog meer synthetische brandstoffen. Een voorbeeld is GTL. GTL staat voor Gas-to-Liquid. Dit product is gemaakt vanuit aardgas en valt ook binnen de EN15940 norm. Ook dit product is dus schoner wat betreft stikstof, fijnstof, zwavel- en roet uitstoot. Daarnaast is het kwalitatief gezien een hoogwaardig product.

Naast grote overeenkomsten met HVO is er ook één groot verschil. Dat is de CO2 uitstoot. GTL realiseert geen CO2 uitstoot reductie. HVO daarentegen wel.

Leer meer over GTL