Met steeds meer aandacht voor het milieu en voor het terugdringen van verschillende uitlaatgassen zijn oliemaatschappijen op zoek naar brandstoffen die kunnen voldoen aan deze eisen. Twee van deze nieuwe brandstoffen worden hier uitgelicht en vergeleken. Het ene product is GTL (Gas-To-Liquid) en het andere product is HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Beide producten zijn synthetische brandstoffen en bevatten geen onverzadigde moleculen als alkenen en aromaten.

Ik wil graag een offerte voor HVO

GTL (Gas-to-liquid)

Gas-to-liquid wordt gemaakt via het Fischer-Tropsch proces. Tijdens dit proces wordt aardgas omgezet naar een synthesegas. Dit synthesegas wordt vervolgens omgezet naar een vloeibaar product. De naam Gas-to-liquid kan dus letterlijk genomen worden. Shell heeft het GTL-proces opgepakt en uitgerold en is de aanjager achter de brandstof GTL.

Doe mij maar een offerte voor GTL

HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil)

Hydrotreated Vegetable Oil wordt gemaakt door middel van een Fischer-Tropsch-achtig proces. Hier wordt er echter van biomassa een synthesegas gemaakt. Deze biomassa wordt dus eerst vergast. Daarna wordt dit synthesegas weer omgezet naar een vloeibaar product. Dit proces wordt ook wel Biomass-to-Liquid genoemd.

Overeenkomsten GTL en HVO diesel

Beide producten komen voor uit eenzelfde soort proces. Dit proces zorgt ervoor dat onverzadigde koolwaterstoffen zich niet meer in de brandstof bevinden. Doordat deze koolwaterstoffen uit de brandstof zijn gehaald, brandt deze brandstof veel schoner dan normale diesel. Dit is ook te zien in onze video. Door deze schonere verbranding worden er minder schadelijke deeltjes uitgestoten: fijnstof (PM), stikstof (NOx) en zwaveldeeltjes.

De verbranding in de motor van de synthetische brandstoffen is gelijk aan de verbranding van fossiele diesel. Voor het gebruik van HVO is ook geen aanpassing van de motor nodig.

Beide producten zijn goedgekeurd volgens de EN15940 norm. Beide producten zijn ook dunner dan fossiele diesel. Door een lagere dichtheid vallen beide producten ook buiten de EN590 norm. Daarom is het van belang om toch bij de fabrikant van uw toepassing na te vragen of deze brandstof in uw toepassing gebruikt mag worden. Wij hebben alvast een lijst opgesteld waarin de HVO en GTL in ieder geval gebruikt mag worden.

Verschillen GTL en HVO

Tussen GTL en HVO diesel zitten niet veel verschillen. Eigenlijk is er maar één verschil.

Zoals hierboven genoemd zorgen beide brandstoffen voor minder fijnstof-, stikstof- en zwaveluitstoot. Doordat HVO diesel geproduceerd wordt uit biomassa wordt er minder CO2 verbruikt in het productieproces. Dit verschil kan bij het gebruik van 100% HVO zelfs oplopen van 89% CO2 besparing. Bij GTL, wat geproduceerd wordt van aardgas, treedt dit voordeel niet op.

De verbranding van de verschillende brandstoffen is dus identiek. Doordat Hydrotreated Vegetable Oil anders geproduceerd wordt bespaart u CO2 uitstoot ten opzichte van fossiele diesel. Hiermee kunt u in uw bedrijf het verschil maken ten opzichte van GTL en de fossiele diesel. Laat u informeren en neem contact op.

Bereken uw potentiële CO2 reductie!
GTL of HVO diesel

CO2 Saving Diesel

HVO wordt u aangeboden onder de naam CO2 Saving Diesel. Dit product is een topproduct en is te verkrijgen in verschillende mengverhoudingen.

Uiteraard kunt u gebruik maken van de chat rechtsonder in uw scherm. Anders kunt u ook op onderstaande knop klikken.

Meer over CO2 Saving Diesel