Ook de scheepvaart krijgt steeds meer te maken met emissie eisen die gesteld worden aan de uitstoot van binnenvaartschepen. Op dit moment zijn er twee partijen die eisen stellen aan deze uitstoot. Dat is enerzijds de Centrale Comissie voor de Rijnvaart (CCR) en anderzijds de Europese Unie. De Europese Unie in de vorm van Non-Road Mobile Machinery (NRMM). Een CCR2 norm en nieuwe NRMM fase zorgen voor scheepsmotoren in aanbouw, ook wel Stage V genaamd.

Emissie eisen CCR2 & Stage III A/B & Stage IV

De huidige normen zijn de NRMM Fase IIIA en de CCR2. De CCR II dateert van 2007 en is in die tussentijd verder niet aangepast. De NRMM normering die momenteel geldt vindt u hieronder. (bron: EICB)

Emissie eisen scheepsvaart

Stage III A/B emissie standaarden voor non-road diesel motoren

Emissie eisen scheepsvaart

Stage IV emissie standaarden voor non-road diesel motoren

Met Stage III werd een PM limiet ingesteld van 0,025 g/kWh. Dit werd speciaal gedaan om bij dieselmotoren gebruik van een dieselfilter te verplichten. Echter waren veel dieselmotoren in staat de limiet te halen door middel van andere technologie. Stage IV zette de limiet van NOx op 0,4 g/kWh. Deze standaard heeft gezorgd voor algemeen gebruik van NOx nabehandeling.

Stage V voor scheepvaart

Per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 veranderd er veel in de emissie eisen voor de scheepvaart. Deze nieuwe eisen gaan gelden voor nieuwe scheepsmotoren onder de 300 kW (per 1 januari 2019) en voor motoren met meer vermogen dan 300 kW (na 1 januari 2020).

Emissie eisen scheepsvaart

Stage V emissie standaarden voor non-road diesel motoren

Voor nieuwe Stage V motoren met een vermogen groter dan 130 kW gaat een strengere grenswaarde voor NOx uitstoot gelden. Die limiet maakt het noodzakelijk om bij deze motoren gebruik te gaan maken van katalysatoren. Die katalysatoren gebruiken ureum om NOx af te breken.

Ook voor de fijnstof uitstoot wordt de limiet aangescherpt. Nu wordt wederom verwacht dat dit zal zorgen voor algemeen gebruik van de roetfilter op nieuwe scheepsmotoren.

Deze nieuwe richtlijn zal de nodige invloed hebben op de scheepsbouw en de scheepvaart. Momenteel is er een trend te ontwaren dat de scheepswerven groeiende orderportefeuilles hebben vanwege deze aanpassing in de richtlijn.

De olie voor deze Stage V motoren is ook een vernieuwde olie. Dit is de Mobilgard HSD+ 15W40 met de API CK-4 goedkeuring!

Hulp bij het terugdringen van emissies bij scheepsmotoren

Bij het terugdringen van emissies hoeft u niet alleen te kijken naar de standaard uitstoot van uw motor. Door een andere brandstof bent u in staat uw uitstoot te reduceren. Bij gebruik van de CO2 Saving Diesel maakt u gebruik van een brandstof die van nature veel schoner brandt. Daardoor wordt direct ook minder NOx, PM en CO uitgestoten. Hoewel de brandstof duurder is dan normale diesel wordt geen ingewikkelde en dure toepassingen aan de nieuwe Stage V motor geëist.

Daarnaast bespaard de CO2 Saving Diesel ook tot 90% van de CO2 uitstoot waardoor u ook aan het milieu denkt.

Bent u geïnteresseerd?
Terug naar scheepsbouw