Met één van de Yanmar hoofmotoren van duwboot Frisian is er een veldtest gehouden met de Mobilgard HSD+ 15W-40. Het doel van deze test was het vinden van het optimale olieverversingsinterval. Naast het optimale verversingstermijn was een tweede doel om de motor rein te houden. Door één hoofdmotor te testen kan het resultaat objectief vergeleken worden met de resultaten van de andere motor, waar de normale olie in gebruikt is.

Aanvraag optimale verversingstermijn Frisian

Ook een optimale verversingstermijn?

Krijg gratis en persoonlijk advies over uw scheepsmotoren

Mobilgard HSD+ 15W40 geadviseerd

Op basis van de analyserapporten uit MobilServ en het endoscopisch onderzoek bevelen Den Hartog BV en ExxonMobil een verlengd olieverversingsinterval aan van 500 uur naar 3000 uur.

Twee kenmerken van Mobilgard HSD+ 15W-40 die bovenstaande aanbeveling onderschrijven:

  1. Hoge oxidatiestabiliteit van de olie voor de verlengde oliestandtijd.
  2. Hoog reinigend vermogen van de olie voor de interne motordelen.

Resultaat van gebruik Mobilgard HSD+ 15W40

Het resultaat is tweeledig, enerzijds is het schoonhoudende vermogen aangetoond. Dit is gedaan door endoscopisch onderzoek, uitgevoerd op 23 september 2019. De foto’s hieronder zijn het bewijs van de hoge mate van reinheid van de motordelen.

De uitstekende stabiliteit en conditie van de Mobilgard HSD+ 15W-40  werd tijdens de proef gemonitord door periodieke olieanalyse via het MobilServ Lubricant Analysis systeem. Uit de analyse rapporten is gedurende de 3.000 uur gebleken dat de olie in de perfecte conditie gebleven is. Mocht u de rapporten willen ontvangen kunt u deze bij ons opvragen.

Foto’s van het resultaat na 3.000 uur

Frisian motor 1
Frisian motor 2
Frisian motor 3
Frisian motor 4

Aanbeveling

Uit de test is gebleken dat de optimale verversingstermijn van de Mobilgard HSD+ 15W40 in Yanmar motoren, vastgesteld kan worden op 3.000 uur. Gedurende deze periode blijft de motor bijzonder schoon en de olie in perfecte conditie. Advies is om deze verversingstermijn voor alle Yanmar motoren aan te houden.