LNG, Liquefied Natural Gas, ook wel te vertalen met vloeibaar aardgas. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, een koolstofatoom met vier waterstof atomen. Dit gas moet niet verward worden met autogas, LPG, een mix van propaan en butaan. LNG voorziet op dit moment in 22% van de wereldwijde energiebehoefte. Het is ook de verwachting dat dit percentage aardgas in de energiemix zal groeien in de toekomst.

Liquefied Natural Gas (LNG)

Wat is vloeibaar aardgas eigenlijk? Zoals gezegd bestaat aardgas uit voornamelijk methaan. Aardgas is, net als olie en kolen een fossiele brandstof en wordt uit de grond gehaald. Het product is kleurloos en reukloos en bij verbranding komt er energie vrij wat vervolgens voor verschillende toepassingen gebruikt wordt.

Wanneer aardgas gekoeld wordt tot minus -162 graden Celsius wordt het vloeibaar, Liquefied Natural Gas of LNG. In vloeibare staat blijft er slechts 1/600 deel van het originele volume over. Dat is ongeveer hetzelfde als een strandbal verkleinen tot pingpong balletje. Voor vervoer van dit gas uitermate praktisch.

Grote LNG schepen Liquefied Natural Gas

Het transport van aardgas met LNG schepen wordt tegenwoordig uitgevoerd door schepen met een capaciteit van 264.000 m3. In totaal zit er in zo’n schip genoeg energie om 70.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Groeiende vraag LNG wereldwijd

Aardgas belangrijker in Energiemix

Het is de verwachting dat in de toekomst, aardgas in de wereldwijde energiemix een steeds groter aandeel in zal nemen. Omdat de totale energievraag naar verwachting verdubbeld, zal de totale hoeveelheid aardgas die wereldwijd gebruikt wordt zelfs exponentieel stijgen. Eén van de redenen hiervoor is dat het wordt gezien als een milieuvriendelijke energiebron die de economische groei wereldwijd kan opvangen.

Als we kijken naar het opwekken van energie veroorzaakt het gebruik van aardgas 60% minder CO2 uitstoot in vergelijking met kolen (ExxonMobil). Daarnaast is aardgas in elk werelddeel beschikbaar. Uit de alinea hierboven blijkt dat het distribueren van aardgas, in de vorm van LNG, vrij eenvoudig is.

Een ander groot voordeel aan gas is dat de huidige infrastructuur voor dit product al jaren bestaat. Koken, verwarmen en elektriciteit opwekken wordt al decennia gedaan met aardgas. Hoewel in Nederland aardgas dus steeds minder gebruikt gaat worden, zal de vraag naar dit product absoluut niet verminderen.