Productbeschrijving

Mobilfluid is een universele tractorolie voor extra hoge prestaties die werd ontwikkeld om te voldoen aan de voorschriften voor transmissie- en hydraulische oliën of deze te overtreffen. De geavanceerde technologie van Mobilfluid 424 is bedoeld om de prestaties van landbouw- en commerciële tractoren in uiteenlopende omgevingen en condities te verbeteren. Mobilfluid 424 combineert speciaal geselecteerde basisoliën en een vooruitstrevend additiefpakket om te voldoen aan de uiteenlopende smeerolie-eigenschappen die vereist zijn voor aandrijvingen van landbouw- en constructiemachines in zeer zware toepassingen. Ze zijn vooral geschikt om het “slaan” van natte remmen en aftakassen te verminderen.

Eigenschappen en Voordelen

Moderne technologie heeft de productiviteit van zwaar materieel enorm doen toenemen op het vlak van belasting, snelheid, besturingen betrouwbaarheid. Deze ontwerpen betekenen een grote verandering en hebben de eisen voor oliën in deze aandrijvingen aanzienlijk verhoogd om grotere prestaties en productiviteit te leveren en tevens de bedrijfskosten te verlagen. Wrijvingskarakteristieken, slijtagebescherming, thermische stabiliteit, weerstand tegen afschuiving, roest- en corrosiebescherming en verpompbaarheid zijn kenmerken die nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten worden om de koppelingslevensduur te verlengen, de maximale trekkracht te verhogen en te kunnen werken op ruw terrein bij zeer uiteenlopende omgevingstemperaturen. Mobilfluid 424 levert een uitzonderlijke prestatie in de nieuwste zware transmissies, aandrijfassen, koppelingen, aftakassen en hydraulische systemen. De belangrijkste voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen en Verbeteringen

Verbeterde wrijvingseigenschappen.

Optimale werking van koppelingen en PTO.
Betere werking van natte remmen en PTO, verminderd stoten.

Verdraagzaam met de laatste koppelingsmaterialen en elastomeren.

Langere koppelingslevensduur en verminderde lekkage.

Hoge viscositeitindex en weerstand tegen afschuiving.

Voorspelbaar gedrag van de besturing van hydr. systemen.

Uitstekende bescherming tegen roest, corrosie en metaal etsing.

Beschermt machines in natte en vochtige omgevingen en voorkomt voortijdige slijtage.

Uitstekende lage temperatuurseigenschappen.

Betrouwbare bediening en goede smering in koude omgevingsomstandigheden.

Sterke anti-slijtage en “Extreme Pressure” eigenschappen.

Vermindert slijtage, verlengt machine levensduur, vermindert onderhoudskosten.

Uitstekende thermische en oxidatie stabiliteit.

Vermindert afzettingen, verlengt levensduur van afdichtingen en verlengt levenduur van machines en olie.

Universeel.

Vereenvoudigt voorraadbeheer en voorkomt productverwisseling.

Goede filtreerbaarheid.

Houdt systemen schoon en probleemloze werking.

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Zware transmissies, differentiëlen, eindaandrijvingen, hydraulische systemen, stuurbekrachtigingen, natte remmen, aftakassen en hydrostatische aandrijvingen.
  • Werftoepassingen inclusief: landbouw, bouwindustrie en steengroeven.
  • Bijvullen en verversen van systemen.
  • Transmissies in bedrijfsvoertuigen waar Type A(Suffix A), Dexron en Type F oliën worden voorgeschreven. Gebruik dit product niet in automatische transmissies van personenwagens.
  • Toepassingen waar een klasse API GL-4 of SAE 80W olie voor tandwieloverbrengingen wordt voorgeschreven, met uitzondering van hypoïde overbrengingen.
  • Zeer goed vervangmiddel voor motoroliën die zijn voorgeschreven voor hydraulische systemen of transmissies.

Specificaties en Goedkeuringen

Mobilfluid 424 bereikt of overtreft de eisen van:
Kubota UDTX
ASTM D6973 (Eaton 35VQ)X
Mobilfluid 424 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
ZF TE-ML 03E/05F/17EX
Volvo WB-101X
Mobilfluid 424 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:
Allison C-4 (enkel voor landbouwtoepassingen)X
API GL-4X
Caterpillar TO-2X
CNH MAT 3525, 3505X
Denison UTTO/THFX
Ford ESN-M2C-134 DX
Ford New Holland FNHA-2C-201.00X
JI Case MS 1204-07/09X
Massey Ferguson M-1135, M-1141X
New Holland WB NWH 410BX
Powerfluid 821 XLX
John Deere JDM J20CX

Kenmerken

Mobilfluid 424
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC55
cSt @ 100ºC9.3
Brookfield Viscositeit, cP (@ -35ºC)4300
Viscositeit Index, ASTM D 2270145
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-42
Vlampunt, ºC, ASTM D 92198
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520.88

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.