Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 is een hoog presterende motorolie met een heel laag as gehalte. Deze olie is ontwikkeld om bij te dragen tot een langere levensduur en betere efficiëntie van voertuig uitlaat emissie reductie systemen in zowel diesel- als benzinewagens.

Eigenschappen en voordelen

  • Draagt bij tot de efficiëntie van uitlaat emissie reductie systemen in zowel diesel- als benzinewagens.
  • Staat verlengd gebruik toe bij verhoogde temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie of olieafbraak.
  • Geeft uitmuntende vloeibaarheid bij lage temperaturen, wat gemakkelijk starten in de winter en snelle olie circulatie in de motor mogelijk maakt.
  • Geschikt voor gebruik in zowel benzine als diesel motoren in personen auto’s en kleine bedrijfswagens.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30bereikt of overtreft de eisen van:
ACEA C4
MB-Approval 226.51
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
Renault RN0720

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C68
cSt bij 100 °C11,7
As getal, gew %, ASTM D 8740,5
Fosfor gehalte, gew %, ASTM D 49510,05
Vlampunt, °C, ASTM D 93200
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,85
Stolpunt, °C, ASTM D 97-39

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.