Productbeschrijving

Mobil SHC Pegasus™ is een nieuwe categorie olie voor aardgasmotoren met geavanceerde technologie, ontwikkeld om de hedendaagse, lage emissie, hoog vermogen viertakt aardgasmotoren te voorzien van de beste bescherming met het potentiële voordeel van brandstofbesparing. Mobil SHC Pegasus is de laatste aanwinst van de technologisch geavanceerde reeks Mobil Pegasus oliën voor aardgasmotoren die goede prestaties, lange levensduur en verbeterde productiviteit bieden.

Mobil SHC Pegasus gebruikt een gepatenteerde combinatie van hoogstaande basisoliën en geavanceerde additieventechnologie voor uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, weerstand tegen nitratie en thermische stabiliteit, welke de mogelijkheid geven om verversingsintervallen tot drie keer toe te verlengen, vergeleken met conventionele oliën voor gasmotoren. De samenstelling van Mobil SHC Pegasus is zorgvuldig gebalanceerd om uitstekende antislijtage eigenschappen te verkrijgen voor zwaarbelaste klepbesturingen, zuigers, zuigervoeringen, lagers en transmissies, en dat terwijl de verdraagzaamheid met de katalysator materialen behouden blijft. Het reinigende en dispergerende systeem houdt de koolvorming en lakafzetting onder controle om het olieverbruik zo laag mogelijk en de motor zo schoon mogelijk te houden, zelfs bij langere verversingsintervallen. Langere verversingsintervallen laten zich vertalen tot lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.

Brandstof kan één van de grootste kostenposten in een toepassing zijn. Mobil SHC Pegasus biedt de mogelijkheid tot brandstofbesparing. Uitvoerige en statistisch gevalideerde onafhankelijke laboratoriumonderzoeken, testbank proeven en praktijktesten hebben aangetoond dat Mobil SHC Pegasus behulpzaam was bij het verminderen van brandstofverbruik tot 1.5%, vergeleken met gewone olie voor aardgasmotoren.*

Mobil SHC Pegasus kan samen met de expertise van ExxonMobil op het gebied van toepassingen en techniek gebruikers helpen hun motoren langer, schoner en met meer betrouwbaarheid te laten opereren met minder olie- en brandstofverbruik, en met een productiviteitstoename en vermindering van de milieu voetafdruk.

Eigenschappen en voordelen

* – De brandstofefficiëntie van Mobil SHC Pegasus heeft alleen betrekking op de prestatie van de olie in vergelijking met de normale SAE 40 oliën voor aardgasmotoren van ExxonMobil. In testen met standaard toepassingen van aardgasmotoren onder gecontroleerde omstandigheden liet de technologie gebruikt in Mobil SHC Pegasus een toename in brandstofefficiëntie zien tot 1.5%, vergeleken met de Mobil Pegasus 1005 en de Mobil Pegasus 805. Efficiency verbeteringen zullen wisselend zijn afhankelijk van de omstandigheden. De bewering met betrekking tot de energie-efficiëntie voor dit product is gebaseerd op testresultaten voor het gebruik van de olie verricht overeenkomstig alle toepasselijke industrienormen en protocollen. Raadpleeg in geval van vragen alstublieft: TechDeskEurope@exxonmobil.com

Mobil SHC Pegasus is een toonaangevend lid van de Mobil SHC reeks industriële smeermiddelen met hoge prestaties die een reputatie genieten voor innovatie, technologie, leiderschap en capaciteit voor grote prestaties.

Mobil SHC Pegasus biedt de volgende eigenschappen en mogelijke voordelen:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Minder brandstofverbruik Gepatenteerde technologie heeft bewezen een vermindering in brandstofverbruik tot 1.5% te hebben, vergeleken met gewone oliën voor aardgasmotoren*
Langere levensduur van de olie Verbetert de olieverversingsintervallen: minder olieverversingen, minder olieaankopen, minder olieafval en minder arbeid voor lagere bedrijfskosten en grotere beschikbaarheid van motor.Toename beschikbaarheid motor staat hogere productiviteit toe.
Blijf schoon prestaties Helpt afzettingen in verbrandingsruimte en veergedeelte van de zuigers in de hand te houden voor maximale motorefficiëntie en betrouwbaarheid.Helpt de afzettingen in de warmtewisselaar in de hand te houden voor een maximale warmteoverdracht.
Laag olieverbruik Lage vluchtigheid van de olie leidt tot minder afzettingen in de motor en het uitlaatsysteem voor een langere levensduur van de katalysator en langere schoonmaakintervallen van de warmtewisselaar.Bevordert minder olietoevoegingen en smeermiddel aankopen.
Hoge mate slijtagebescherming Bevordert het in de hand houden van slijtage van essentiële motoronderdelen . Behoudt betrouwbaarheid en prestatie motor.

Toepassingen

Mobil SHC Pegasus is ontwikkeld voor gebruik in:

  • Turbocharged, natuurlijke aanzuiging, medium tot hoge snelheid viertakt motoren die een lage as olie vereisen
  • Zwaar belaste “arm mengsel” en stoïchiometrische 4-takt motoren die onder hoge bedrijfstemperaturen werken
  • Hoge snelheids-, 4-takt motoren in warmtekrachttoepassingen
  • Aardgasmotoren uitgerust met katalysatoren
  • Aardgasmotoren die brandstof met een laag H2S gehalte gebruiken. Raadpleeg OEM voor aanbevelingen voor specifieke brandstof en olieverversingsintervallen

Specificaties en goedkeuringen

Mobil SHC Pegasusis aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen: Mobil SHC Pegasus
Caterpillar (geaccepteerd ) X
Mobil SHC Pegasus is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: Mobil SHC Pegasus
Waukesha Commercial Quality Natural Gas APG 1000 Approval X

Typische eigenschappen

Mobil SHC Pegasus
SAE Klasse 30
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 ºC 65
cSt bij 100 ºC 10,5
Viscositeitindex, ASTM D 2270 162
TBN mg KOH/g 5
Stolpunt, °C, ASTM D 97 -42
Vlampunt, °C, ASTM D 92 255
Dichtheid bij 15,6 ºC, kg/l, ASTM D4052 0,842
Sulfaatasgetal, wt% ASTM D 874 0,5

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

 

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.