Productbeschrijving

Mobil SHC™ 600 Serie smeermiddelen voor lagers en tandwielen zijn ontwikkeld om uitzonderlijke resultaten op het gebied van bescherming van het materiaal, levensduur van de olie en probleemloze werking te verkrijgen, waardoor de productiviteit voor de klant verbeterd kan worden. Deze wetenschappelijk ontwikkelde oliën zijn ontwikkeld met gebruik van de laatste bedrijfseigen Mobil SCH technologie waarvoor patent is aangevraagd voor een uitstekende en gebalanceerde prestatie in veeleisende toepassingen bij hoge en lage temperaturen. Mobil SHC 600 producten hebben uitstekende lage temperatuureigenschappen en een verbeterde luchtafscheidende prestatie in de lagere viscositeitsklassen. Deze producten bieden weerstand tegen mechanische afschuiving, zelfs in zwaar belaste tandwielen en lagers, zodat er praktisch geen viscositeitsverlies optreedt.

Mobil SHC 600 Serie producten hebben een zeer lage inwendige wrijvingscoëfficiënt in vergelijking met minerale oliën, als gevolg van de moleculaire structuur van de gebruikte basisolie Dit resulteert in een lage wrijving bij de belasting van tandwielen en lagers. Deze lage wrijving resulteert in lagere werktemperaturen en verhoogde tandwielefficiëntie wat mee helpt aan een verlaagd energieverbruik. In laboratoriumtesten toonden Mobil SHC 600 Serie producten een verbetering van 3,6% in energie-efficiëntie (*). Mobil SHC 600 Serie formule biedt ook een uitstekende weerstand tegen oxidatie en afzetvorming bij hoge temperaturen. Het biedt ook uitstekende weerstand tegen roest en corrosie, antislijtage eigenschappen, water- en luchtafscheidende eigenschappen, schuimbeheersing en de olie is verdraagzaam ten opzichte van onderdelen gemaakt van legeringen. Mobil SHC 600 Serie oliën zijn ook goed verdraagzaam ten opzichte van afdichtingmaterialen en andere materialen die gebruikt worden in toepassingen gesmeerd met minerale oliën.

Mobil SHC 600 Serie smeermiddelen zijn geschikt voor gebruik in een wijde reeks apparatuur, niet alleen als probleemoplosser voor problemen bij hoge temperaturen, maar ook door de andere voordelen die ze bieden.

(*) De energie-efficiëntie heeft alleen betrekking op de prestatie van Mobil SHC 600 wanneer deze vergeleken wordt met conventionele (minerale) referentieoliën van dezelfde viscositeitsklasse in circulerende en lager toepassingen. De gebruikte technologie staat een efficiëntie toe van maximaal 3,6% tijdens een test van een wormtandwielkast in gecontroleerde omstandigheden. De efficiëntieverbeteringen variëren naar gelang verschillende werkomstandigheden en toepassing.

Eigenschappen & voordelen

De Mobil SHC smeermiddelen worden wereldwijd erkend en gewaardeerd vanwege hun innovatieve en uitstekende prestatie. Deze moleculair ontworpen synthetische producten en het baanbrekende werk van onze onderzoekers belichamen de voortdurende inspanning om vooruitstrevende technologie te gebruiken en daarmee uitstekende smeermiddelen te leveren. De ontwikkeling van de Mobil SHC 600 Serie werd voorafgegaan door nauw contact tussen onze wetenschappers en de belangrijkste OEM’s om te verzekeren dat de producten uitstekende prestaties leveren in de voortdurend evoluerende industriële werktuigen.

De samenwerking met de belangrijkste constructeurs bevestigde de resultaten van onze eigen laboratoriumtesten en toonde de buitengewone prestaties van Mobil SHC 600 Series smeermiddelen. Uit de samenwerking met de OEM’s bleek een belangrijk voordeel te bestaan uit de mogelijke verbetering in efficiëntie, tot 3,6% in vergelijking met minerale oliën(*). Deze voordelen zijn het meest evident in apparatuur met een hoge mate van mechanische verliezen, zoals hoge ratio wormwieloverbrengingen.

Om de laatste Mobil SHC technologie voor Mobil SHC 600 serie oliën te ontwikkelen kozen onze specialisten superieure basisoliën vanwege hun uitzonderlijk potentieel aan thermische-/oxidatie weerstand. Dit werd gecombineerd met een gebalanceerd additievensysteem die de intrinsieke voordelen van de basisoliën aanvullen voor een uitstekende levensduur van de olie, maximale beheersing van neerslag en maximale weerstand tegen thermische, oxidatieve en chemische afbraak. Deze samenstelling resulteert in betere vloeibaarheid karakteristieken bij lage temperaturen dan die van de meeste conventionele minerale producten en is een belangrijk pluspunt voor moeilijk bereikbare toepassingen die in lage omgevingstemperaturen werken. Mobil SHC 600 Serie oliën bieden de volgende eigenschappen en mogelijke voordelen:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Uitmuntende thermische en oxidatie weerstand bij hoge temperatuur. Bevordert inzetbaarheid materiaal bij hoge temperaturen
Lange levensduur van de olie, bevordert vermindering onderhoudskosten
Bevordert minimalisering van neerslagvorming voor een probleemloze werking en langere levensduur van de filters.
Hoge viscositeitindex Behoud van viscositeit en filmdikte bij hoge temperaturen
Bevordert uitstekende prestaties bij lage temperaturen, ook bij het opstarten
Lage interne wrijvingswaarde Bevordert wrijvingsvermindering en verhoogde efficiëntie bij glijdende mechanismen zoals tandwielen, mogelijkheid tot lager energieverbruik en lagere bedrijfstemperaturen.
Bevordert minimalisering van de gevolgen van microslip in lagers wat mogelijk leidt tot een langere levensduur.
Bestand tegen hoge belasting Beschermt het materiaal en verlengt de levensduur, vermindert onverwachte stilstand en laat langere onderhoudsintervallen toe.
Gebalanceerd additievensysteem Uitstekende prestaties op gebied van roest- en corrosiebescherming, waterafscheidend vermogen, schuimbeheersing en luchtafscheidend vermogen wat een probleemloze werking met lage operationele kosten mogelijk maakt in een breed scala aan toepassingen.

(*) De energie-efficiëntie heeft alleen betrekking op de prestatie van Mobil SHC 600 wanneer deze vergeleken wordt met conventionele (minerale) referentieoliën van dezelfde viscositeitsklasse in circulerende en lager toepassingen. De gebruikte technologie staat een efficiëntie toe van maximaal 3,6% tijdens een test van een wormtandwielkast in gecontroleerde omstandigheden. De efficiëntieverbeteringen variëren naar gelang verschillende werkomstandigheden en toepassing.

Applications

Hoewel Mobil SHC 600 Serie oliën over het algemeen mengbaar zijn met minerale oliën, kan menging van beide soorten leiden tot minder goede prestaties. Het is daarom aan te bevelen om, alvorens over te schakelen naar het gebruik van een van de oliën van Mobil SHC 600 Serie, het systeem grondig te reinigen en te spoelen om maximaal van de voordelen te genieten. Mobil SHC 600 Serie oliën zijn verdraagzaam met de meeste NBR, FKM en de meeste andere elastomeren afdichtingsmaterialen die bij minerale oliën gebruikt worden. Er bestaan mogelijke substantiële verschillen in elastomeren. Voor optimale resultaten, kunt u het beste contact opnemen met uw machineleverancier, afdichtingleverancier of uw lokale bedrijfsvertegenwoordiger om de verdraagzaamheid te controleren.

Mobil SHC 600 Serie smeermiddelen worden aanbevolen in een breed gamma tandwiel- en lager toepassingen waar hoge of lage temperaturen optreden of waar de werktemperatuur of de olietemperatuur dusdanig zijn dat conventionele smeermiddelen onvoldoende levensduur bieden of daar waar verhoogd rendement nodig is. Ze zijn in het bijzonder doelmatig waar de kosten voor de te vervangen onderdelen, voor het reinigen van het systeem en olieverversing hoog zijn. Specifieke toepassingen vereisen geschikte viscositeitsklasse en omvatten::

  • Tandwielkasten met levensduur vulling, vooral in hoge ratio/lage efficiëntie worm/wormwieloverbrengingen.
  • Moeilijk te bereiken tandwielkasten waar olieverversing moeilijk is.
  • Toepassingen in lage temperaturen, zoals skiliften zodat olieverversing tijdens het seizoen voorkomen kan worden
  • Rollagers van mixers en walslagers waar hoge temperaturen optreden
  • Plastic kalanders
  • Zware centrifuge toepassingen, inclusief centrifuges zoals gebruikt in de scheepvaart
  • Mobil SHC 626, 627, 629 en 630 zijn geschikt voor schroefcompressoren bij compressie van aardgas, CO2 en andere procesgassen gebruikt in de aardgasindustrie.
  • Mobil SHC 629, 630, 632, 634, 636 en 639 zijn goedgekeurd door Siemens AG voor gebruik in Flender tandwielkasten.

Let op: de Mobil SHC Serie producten zijn niet geschikt voor luchtvaartgebruik. Dit betekent dat deze producten niet ontworpen zijn of aanbevolen worden voor de smering van luchtvaartonderdelen.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil SHC 600 Serie voldoet of overtreft de vereisten van: 624 625 626 627 629 630 632 634 636 639
AGMA 9005 E02 X X X X X X X X X X
DIN 51517-3 CLP X X X X X X X
ISO 12925-1 CKB X
ISO 12925-1 CKD X X X X X X X X X

Mobil SHC 600 Serie is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 624 625 626 627 629 630 632 634 636 639
Fives Cincinnati P-63
P-80
P-76 P-77 P-34 P-78
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. A36 A35 A34 A33 A32 A31
SEW Eurodrive:
SEW IG CLP HC
SEW SG CLP HC
32
32
68
68
150
150
220
220
320 460
460
680 1000

Typische eigenschappen

Mobil SHC 600 Serie 624 625 626 627 629 630 632 634 636 639
ISO Viscositeit Klasse 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000
cSt bij 100 °C 6,3 8,5 11,6 15,3 21,1 28,5 38,5 50.7 69.0 98.8
Viscositeitsindex, ASTM D2270 148 161 165 162 166 169 172 174 181 184
Stolpunt, ºC, ASTM D5950 -57 -54 -51 -45 -39 -36 -33 -30 -30 -27
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 236 225 225 235 220 220 225 228 225 222
Dichtheid bij 15°C (60°F) (g/cc)
ASTM D4052
0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0.87 0.87 0.87
Kleur, visueel Oranje Oranje Oranje Oranje Oranje Oranje Oranje Orange Orange Orange
TOST, ASTM D 943 mod, uren 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+
RPVOT, ASTM D 2272, minuten 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Roestbescherming, ASTM D665B, synthetisch zeewater Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Pass Pass Pass
Waterafscheidend vermogen, ASTM
D1401, min. voor 37 ml water bij 54º C
10 15 15
Waterafscheidend vermogen, ASTM
D1401, min. voor 37 ml water bij 82º C
15 20 20 20 20 20 25
Kopercorrosie ASTM D130,
24 uur bij 121º C
1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Schuimtest, ASTM D892, Seq I,II,III Tendens/Stabiliteit, ml/ml 15/0, 20/0,
25/0
10/0,
30/0,
10/0
10/0, 20/0,
10/0
0/0,
10/0,
0/0
0/0, 0/0,0/0 0/0,
10/0,
0/0
0/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0 0/0, 0/0, 0/0
FZG lager scuffing test, A/8.3/90,
ISO 14635-1 (mod),
Faal Trap
11 12 12 12 13 13+ 13+ 13+ 13+ 13+
FAG FE8 slijtage tandwiel test
7,5/80-80
((DIN 51819-3)
Slijtage rollager (mg)
2 2 2 2 2 2 2

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Niet alle producten zijn lokaal verkrijgbaar.

Opmerking voor Canadese gebruikers” De Mobil SHC 600 Serie wordt niet gereguleerd door Canadese WHMIS wetgeving.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.