Productbeschrijving

De Mobil SHC™ 500 Serie oliën zijn uitzonderlijk presterende hydraulische oliën samengesteld uit synthetische, wasvrije koolwaterstofhoudende basisvloeistoffen gecombineerd met een zorgvuldig ontwikkeld super stabiel additievensysteem. Dit zijn hydraulische oliën met een uitzonderlijk hoge kwaliteit, weerstand tegen afschuiving, toepasbaar bij een wijde reeks temperaturen, met gecontroleerde lage temperatuur verpompbaarheid en maximale antislijtage bescherming voor hoge druk zuiger-, schotten- en tandwielpompen. De producten vertonen een hoge viscositeitindex voor uitstekende prestaties bij hoge en lage temperaturen waardoor het een uitstekende keuze is voor apparatuur die onderhevig is aan een wijde reeks start- en werktemperaturen. De Mobil SHC 500 Serie oliën tonen een uitstekende weerstand tegen afschuiving waardoor ze gedurende lange periodes gebruikt kunnen worden in werkomgevingen met een hoge druk en hoge temperatuur zonder het verlies van essentiële smeringseigenschappen.

De Mobil SHC 500 Serie oliën bevordert een lange levensduur van de olie/filter en optimale bescherming van apparatuur waardoor zowel onderhoudskosten als afvoerkosten verminderd kunnen worden. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met de grootste fabrikanten om te voldoen aan de strikte eisen van zware hydraulische systemen. Hierbij werden hoge druk en hoge rendement pompen gebruikt en andere kritische hydraulisch systeemcomponenten zoals precisie servokleppen en NC werktuigmachines. Deze producten voldoen aan enkele van de strengste prestatievereisten van een wijde reeks hydraulische systemen en onderdeelfabrikanten met gebruikmaking van verschillende metallurgie ontwerpen voor een enkel product met uitstekende prestatie-eigenschappen voor een wijde reeks apparatuur. Ze zijn ontwikkeld om onder zware omstandigheden te werken in systemen waar een hoge filmsterkte van de olie en antislijtage vereist zijn. Ze kunnen ook worden ingezet in systemen waar geen antislijtage oliën voorgeschreven zijn .

​* Het energie-efficiënt ontwerp is een handelsmerk van Exxon Mobil Corporation. De energie-efficiëntie heeft alleen betrekking op de prestatie van de vloeistof vergeleken met de standaard hydraulische vloeistoffen van ExxonMobil. De gebruikte technologie biedt een efficiëntieverhoging van de hydraulische pomp van maximaal 6 procent vergeleken met de Mobil DTE 20 Serie tijdens een test van standaard hydraulische toepassingen. De bewering met betrekking tot de energie-efficiëntie voor dit product is gebaseerd op testresultaten voor het gebruik van de vloeistof verricht overeenkomstig de toepasselijke industrienormen en protocollen. De efficiëntieverhogingen variëren naar gelang verschillende werkomstandigheden en toepassing.

Eigenschappen & voordelen

De Mobil SHC 500 Serie hydraulische oliën geven een uitstekende prestatie bij lage en hoge temperaturen waardoor bijgedragen wordt aan extra apparatuurbescherming, meer dan wat vergelijkbare op minerale olie gebaseerde producten bieden. Door de uitstekende oxidatieweerstand wordt de levensduur van de olie en de filter verlengd terwijl tevens een uitzonderlijk schoon systeem en probleemloze werking verzekerd wordt. Het hoog gehalte aan antislijtage eigenschappen en de uitstekende filmsterkte geven een uitstekende prestatie van de apparatuur en draagt bij tot minder ongeplande machinestoringen en meer productieve tijd van de machine, waardoor een betere productiecapaciteit mogelijk gemaakt kan worden. Door de gecontroleerde waterafscheiding hebben de oliën een goede werking in systemen die verontreinigd zijn met kleine hoeveelheden water en wordt het afscheiden van grotere hoeveelheden water bevordert.

EigenschappenVoordelen en mogelijke pluspunten
Specifiek ontwikkelde synthetische basisoliënBevordert verlengde verversingsintervallen
Schoner systeem en minder vastkleven van kleppen met nauwe tolerantie in vergelijking met conventionele producten
Bevordert betere filterbaarheid
Uitstekende antislijtageBevordert minder slijtage van onderdelen
Bevordert bescherming van systemen die gebruikmaken van verschillende metalen
Hoge viscositeitindexPrestaties in een breed temperatuursgebied
Bevordert bescherming apparatuur bij koude start temperaturen
Bevordert bescherming systeemonderdelen bij hoge werktemperaturen
Uitstekende oxidatiestabiliteitBevordert een lange levensduur van de olie en de apparatuur, waardoor de levensduur van de filter verlengd kan worden
Uitstekende corrosiebeschermingBevordert het voorkomen van corrosie intern hydraulisch systeem
Bevordert minder negatieve effecten vochtigheid in systemen
Bevordert corrosiebescherming van onderdelen met verschillende metalen
Uitstekende compatibiliteit met verschillende metalenBevordert optimaal gebruik van oliesoorten op voorraad
Voldoet aan een wijde reeks apparatuurvereistenEen product kan meerdere vervangen, voor een optimaal gebruik van oliesoorten op voorraad en mogelijk minder verkeerd gebruik van het product
Uitstekende luchtafscheidende eigenschappenBevordert minder schuimvorming en de negatieve gevolgen daarvan
Gecontroleerde waterafscheidingBeschermt systemen en zorgt voor smering waar een laag vochtgehalte aanwezig is
Grote hoeveelheden water worden afgescheiden
Houdt systeem op innovatieve wijze schoonBevordert minder vorming en mogelijk afzetten van slib
Bevordert bescherming van kritische componenten zoals servokleppen, voor een betere systeemreactie en minimaliseren van vastkleven van kleppen

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Hydraulische systemen gevoelig voor potentiële vervuiling zoals NC Machines vooral indien er precisie servokleppen aanwezig zijn.
  • Machines waar verschillende metalen in onderdelen gebruikt worden
  • Hoge druk zuiger-, schotten- en tandwielpompen.
  • Systemen waar koude starttemperaturen en/of zeer hoge werktemperaturen typisch zijn
  • Waar kleine hoeveelheden water onvermijdbaar zijn
  • Systemen met tandwielen en lagers
  • Systemen met hoge belasting en waar antislijtage eigenschappen noodzakelijk zijn
  • Toepassingen waar met een dunne oliefilm corrosie vermeden moet worden zoals in systemen die vochtigheid bevatten

Specificaties en goedkeuringen

De Mobil SHC 500 Serie heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:524525526527
Denison HF-0XXX
Denison HF-1XXX
Denison HF-2XXX

Typische eigenschappen

Mobil SHC 500 Serie524525526527
ISO Viscositeit Klasse324668100
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C324668100
cSt bij 100 °C6.48.5411.5215.94
BrookfieldViscositeit bij -18º C, ASTM D 2983, cP923137623854500
Viscositeitindex, ASTM D 2270144154158160
Dichtheid bij 15 ºC, ASTM D 4052, kg/l0.8520.85140.85350.8576
Koperstrip corrosie ASTM D 130, 3 u bij 100º C1B1B1B1B
Roest Karakteristiek, ASTM D 665BPassPassPassPass
FZG Gear Test, DIN 51354, Faal trap9101111
Stolpunt, °C, ASTM D 97-56-54-53-52
Vlampunt, °C, ASTM D 92234238240243
Schuimtest I, II, III, ASTM D 892 , ml50/050/050/050/0
Waterafscheiding ASTM D 1401, 54C, minuten 3ml emulsie202020
Waterafscheiding ASTM D 1401, 82C, minuten 3ml emulsie20

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.