Productbeschrijving

De Mobil Rarus 800 Serie is een productlijn van uitstekend presterende compressoroliën, voornamelijk bestemd voor de smering van zware zuigercompressoren, maar wordt niet aanbevolen voor gebruik in luchtcompressoren voor ademhalingstoestellen. Ze werden ontworpen om te voldoen aan de zwaarste eisen van de belangrijkste compressor fabrikanten, of deze te overtreffen. Ze zijn samengesteld uit specifiek ontwikkelde synthetische basisoliën en een geavanceerd technologisch additievensysteem voor een uitstekende bescherming van apparatuur en betrouwbaarheid voor compressoren die in omstandigheden werken waar op minerale oliën gebaseerde producten niet voldoen aan de verwachtingen. De Mobil Rarus 800 Serie biedt uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen oxidatie en thermische degradatie, in een mate die veel beter is dan minerale oliën. De unieke formulering biedt de mogelijkheid om de onderhoudskosten te reduceren door het minimaliseren van apparatuur problemen en het reduceren van afzettingen in de aangesloten systemen.

De Mobil Rarus 800 Serie smeermiddelen verminderen het risico op brand en explosie aanzienlijk in vergelijking met op minerale oliën gebaseerde producten. Er is nagenoeg geen opbouw van afzettingen en hogere autogene ontbrandingstemperaturen waardoor zowel de prestatie als de veiligheid verhoogd wordt. De smeermiddelen hebben uitstekende waterafscheidende eigenschappen waardoor problemen met emulsievormaing en minder overheveling naar aangesloten pijpleidingen en apparatuur plaatsvindt. Ze worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door veel toonaangevende compressor fabrikanten.

Eigenschappen en voordelen

Het gebruik van de Mobil Rarus 800 Serie smeermiddelen kan resulteren in schonere compressoren en geringere afzettingen in vergelijking met conventionele minerale oliën, zodat de termijnen tussen onderhoudsbeurten kunnen worden verlengd. De uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit maken het op een veilige manier mogelijk de levensduur te verlengen doordat de opbouw van vuil en afzettingen wordt geminimaliseerd. Deze oliën bieden uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie, dat resulteert in een langere levensduur van de apparatuur en een hogere prestatie.

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
High performance synthetische basisoliën Aanzienlijke prestatiecapaciteit in vergelijking met minerale oliën
Verhoogde veiligheid
Lage as- en koolstofopbouw Verbeterde werking van de kleppen
Vermindering van afzettingen in drukleidingen
Verminderd risico voor brand en explosie
Verbeterd compressorrendement
Uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit Langere levensduur olie
Verlenging levensduur filter
Lagere onderhoudskosten
Vermogen om hoge belastingen te dragen Verminderde slijtage van zuigerveren, cilinders, lagers en tandwielen
Uitstekend waterafscheidend vermogen Minder water in verbonden systemen
Minder vervuiling in carter en drukleidingen
Minder verstoppingen van filters
Minder risico op emulsievorming
Effectieve bescherming tegen roest en corrosie Verbeterde bescherming van kleppen en geringere slijtage van zuigerveren en cilinders

Toepassingen

De Mobil Rarus 800 Serie oliën worden aanbevolen voor enkel- en meertraps luchtcompressoren, maar worden niet aanbevolen voor gebruik in luchtcompressoren voor ademhalingstoestellen. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen die continu op hoge temperaturen werken met uitlaattemperaturen tot 200ºC. Ze kunnen toegepast worden in zuiger- en schroefcompressoren, waarbij de lagere viscositeitklasse voornamelijk gebruikt worden in de roterende types. De Rarus 800 serie oliën worden geadviseerd voor installaties met een historie van sterke olieveroudering, slechte werking van kleppen en sterke opbouw van afzettingen. De oliën zijn verdraagzaam met alle toegepaste metalen in de constructie van compressoren en met op minerale oliën gebaseerde smeermiddelen, hoewel een menging de prestatie nadelig zal beïnvloeden. Mobil Rarus 800 serie oliën zijn verdraagzaam met afdichtingsmaterialen samengesteld uit gefluoreerde koolwaterstoffen, silicone, fluorosilicone, polysulfide, Viton, Teflon, en high nitrile Buna N NBR (meer dan 36% acrylonitrile). Materialen die low nitrile Bune N NBR (minder dan 30% acrylonitrile), natuurlijke en synthetische rubber, Neoprene, polyacrylaat, styrene/butadiene en gechloreerde polyethyleen bevatten worden niet aanbevolen.

De Mobil Rarus 800 Serie heeft geen effect op oliebestendige verf, maar het gebruik van lak, vernis, pvc en acrylverf wordt niet aanbevolen.

De volgende soorten compressor toepassingen toonden een uitstekende prestatie met de Mobil Rarus 800 Serie oliën:

  • Alle soorten luchtcompressoren, maar vooral aanbevolen voor zuigercompressoren
  • Installaties werkzaam onder zware omstandigheden
  • Meertraps installaties met een historie van sterke olieveroudering van op minerale olie gebaseerde producten
  • Ze kunnen gebruikt worden voor de smering van cilinders en carters
  • Compressoren met kritische tandwielen en lagers
  • Compressoren in vaste en mobiele installaties

Typische eigenschappen

Mobil Rarus 800 Serie 824 827 829
ISO viscositeitsklasse 32 100 150
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 29,5 107,5 158
cSt bij 100 °C 5,5 10,12 13,2
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 127 66 70
Totaal zuurgetal, ASTM D 974, mgKOH/g 0,06 0,15 0,14
Koper Strip Corrosie, ASTM D130, 3 h bij 121ºC 1B 1B 1B
Roest Karakteristiek, Proc A, ASTM D 665 Geslaagd Geslaagd Geslaagd
Schuim Seq I, ASTM D 892 10/0 10/0 50/0
Stolpunt, ASTM D 97, °C -54 -36 -40
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 244 270 270

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.