Mobil Pyrotec HFD 46

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pyrotec HFD 46

Mobil Pyrotec HFD 46

Brandwerende hydraulische vloeistof

Mobil Pyrotec HFD 46 is een high performance brandwerende hydraulische vloeistof. Het is ontwikkeld voor gebruik in elektro-hydraulische regulateur systemen in stoomturbines, waaronder systemen die gebruikmaken van servomechanisme met weinig tolerantie. Het wordt ook aanbevolen als een brandwerende vloeistof in bijvoorbeeld stoom- en gasturbines en vuurbestendige hydraulische systemen. Mobil Pyrotec HFD 46 is FM-goedgekeurd als een brandwerende industriële vloeistof.

Mobil Pyrotec HFD 46 is samengesteld voor het bieden van een goede oxidatie stabiliteit. Fysieke eigenschappen zoals schuimvorming en lucht- en waterafscheidend vermogen worden gereguleerd teneinde te voldoen aan de beperkingen die door turbine-fabrikanten gesteld worden.

Mobil Pyrotec HFD 46 is beoordeeld in strikte brandwerende testen. Het zal branden als de vloeistof een temperatuur van 368ºC bereikt en wordt blootgesteld aan een open vlam. Echter, bij de ontbrandingstest voor inlaatspruitstukken (“spray ignition hot manifold ignition test”) was er geen ontvlamming of verbranding bij 704ºC.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pyrotec HFD 46 heeft de volgende voordelen:

  • Intrinsieke bescherming bij brandgevaar
  • Lange levensduur onderdelen vanwege de uitstekende anti-slijtage eigenschappen
  • Lange levensduur vloeistof door een hoge weerstand tegen oxidatie
  • FM-goedgekeurd

Toepassingen

Mobil Pyrotec HFD 46 wordt aanbevolen voor gebruik in:

– Elektro-hydraulische regulateur systemen in stoomturbines, vooral als een high performance vloeistof vereist is

– Hydraulische en oliecirculatiesystemen die werkzaam zijn in omstandigheden onderhevig aan brandgevaar

Mobil Pyrotec HFD 46 is niet geschikt voor:

– Hydraulische systemen die onderhevig zijn aan lage temperaturen. De normale bedrijfstemperatuur dient normaal gesproken 65ºC te zijn om thermische degradatie te minimaliseren. Echter, werking met vloeistof temperaturen van maximaal150ºC is mogelijk.

– Gebruik met Neoprene, nitrile en silicone rubber materialen. Mobil Pyrotec HFD 46 is verdraagzaam met afdichtingsmateriaal en slangmateriaal, zoals Butyl rubber en Viton.

– Gebruik met petroleumolie, conventionele oplosbare emulsies, water in olie emulsies of water-glycol vloeistoffen. ExxonMobil geeft u graag advies over doorspoelingsprocedures.

– Gebruik op de meeste soorten verf (anders dan tweedelige epoxyverf), vernis en lak. Vanwege de oplossende eigenschappen van Mobil Pyrotec HFD 46 is het daarom nodig om alle interne oppervlaktes te behandelen waarmee het waarschijnlijk in contact zal komen.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Pyrotec HFD 46 voldoet aan of overtreft de vereisten van:
FM Global Standaard 6930 X

Typische eigenschappen

Mobil Pyrotec HFD 46
ISO viscositeitsklasse 46
Viscositeit, ASTM D 445, cSt bij 40°C 44
Viscositeit, ASTM D 445, cSt bij 100°C 5,0
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 (max) -20,0
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 270
Kleur, zichtbaar Kleurloos

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.