Productbeschrijving

De Mobil Polyrex™ EM serie zijn superieur presterende smeervetten speciaal geformuleerd voor elektromotorlagers. De geavanceerde indikkerformule en gepatenteerde productietechnieken zorgen voor verbeterde lagerprestaties en –bescherming voor een lange levensduur van de elektromotor.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Polyrex EM en Mobil Polyrex EM 103 bieden de volgende eigenschappen en voordelen:

Eigenschappen Voordelen en potentiële besparingen
Uitstekende levensduur smeervet Uitstekende lange levensduursmering van kogel- en rollenlagers bij hoge bedrijfstemperaturen, in het bijzonder bij levensduur gesmeerde toepassingen
Geavanceerde polyurea indikker Verhoogde duurzaamheid ten opzichte van conventionele polyurea smeervetten onder mechanische afschuifkrachten
Uitstekende corrosieweerstand Mobil Polyrex EM en Mobil Polyrex EM 103 zorgen voor bescherming tegen roest en corrosie. Mobil Polyrex EM zorgt voor extra bescherming in milde zoutwater uitwas omstandigheden in vergelijking met Polyrex EM 103
‘Low-noise’ kenmerken Mobil Polyrex EM is geschikt voor smering van kogellagers in vele geluidsgevoelige omgevingen

Toepassingen

Mobil Polyrex EM smeervetten worden aanbevolen door vele grote lager- en elektromotorfabrikanten voor lange duursmering van kogel- en rollenlagers in elektromotoren.

Mobil Polyrex EM 103 wordt meer specifiek aanbevolen voor toepassingen zoals verticaal gemonteerde lagers of heel grote motoren waar de OEM een stijvere smeervetconsistentie vereisen.

Er is aangetoond dat Mobil Polyrex EM smeervetten verdraagzaam zijn met een aantal ExxonMobil lithium-complex smeervetten, evenals voor elektromotoren bedoelde concurrerende minerale polyurea producten, volgens de methodiek van ASTM D6185. Raadpleeg uw Mobil contactpersoon indien u nadere vragen heeft over de verdraagzaamheid van de smeervetten.

De belangrijkste toepassingen zijn:

  • Elektromotor lagers
  • Ventilator lagers
  • Hete pomp lagers
  • Fabriek afgevulde, levensduur gesmeerde kogellagers
  • Kogel- of rollenlagers, onder hoge bedrijfstemperaturen waar een lage olieafscheiding vereist is
  • Mobil Polyrex EM voor kogel- of rollenlagers in geluidsgevoelige omgevingen

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Polyrex EM bereikt of overtreft de eisen van: Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
DIN 51825: (2004-06) K2P-20

Typische eigenschappen

Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
NLGI klasse 2 3
Kleur Blauw Blauw
Viscositeit basisolie, ASTM D 445
cSt bij 40°C 115 115
cSt bij 100°C 12,2 12,2
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 95 95
Penetratie, ASTM D 217 bewerkt, 60 slagen, mm/10 285 250
Penetratieverschil na 100.000 slagen, ASTM D 217, mm/10 40 40
Druppelpunt, ASTM D 2265, °C 260 270
Olieafscheidingstest, ASTM D 1742, % 0,5 0,1
Smeervetlevensduur bij hoge bedrijfstemp., ASTM D 3336, uren bij 177°C 750+ 750+
Vierkogel slijtage, ASTM D 2266, bij 40 kg, 1200 rpm, 75°C, 1 u, mm 0,41 0,6
Lage temp. koppel, ASTM D 1478, g-cm bij -29°C
bij opstarten 7500 9300
in bedrijf 800 1000
EMCOR corrosieprestatie, 10% synthetisch zeewater ASTM D 6138 (bereid volgens ASTM D 665B) 0,1 (geen roest)
Roestbescherming, ASTM D 1743, gedistilleerd water Geslaagd Geslaagd
Koper corrosieweerstand, ASTM D 4048 1A 1A
Water uitwassing, ASTM D 1264, % 1,9 0,8

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.