Mobil Pegasus 710

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pegasus 710

Mobil Pegasus 710

Gasmotorolie

Mobil Pegasus 710 is een gasmotorolie met uitstekende prestaties, in eerste instantie bedoeld voor de smering van moderne hoogtoerige viertaktmotoren met laag olieverbruik of waar een hogere alkaliniteit is vereist om aggressieve brandstoffen te neutraliseren. Deze motoren zijn meestal voorzien van een turbocompressor, waar door de hogere inlaatdruk onvoldoende smeerolie de klepgeleiders bereikt. Deze olie wordt ook geadviseerd voor toepassing in gascompressoren. Het is geformuleerd met hoge kwaliteit minerale basisoliën en een geavanceerd additief met een gematigd asgehalte, ontworpen op excellente bescherming te bieden aan motor- en compressoronderdelen. Deze olie heeft een hoge chemische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie en nitratie. Mobil Pegasus 710 biedt zeer goede bescherming tegen slijtage van de kleppentrein en opbouw van afzettingen. Deze prestatievoordelen, tezamen met zijn zeer effectieve reinigende en oplossende werking, zorgen ervoor dat de vorming van as- en koolafzettingen wordt voorkomen. Hiermee wordt de goede werking van de motor verzekerd en detonatie problemen voorkomen.

Zijn hoge zuurneutraliserend vermogen en geringe TBN verlies maakt deze olie geschikt voor motoren die lopen op brandstoffen met lage hoeveelheden corrosieve stoffen, zoals waterstofsulfiden. De uitstekende anti-corrosie werking voorkomt corrosie in cilinders, kleppen en lagers en zorgen voor een langere levensduur.

De anti-slijtage en anti-schurende werking van Mobil Pegasus 710 zorgt voor het minimaliseren van schuurplek- en krasvorming op zuigers, cilinders en zuigerveren.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Pegasus 710 gasmotorolie zorgt voor schonere motoren, geringere slijtage en verbetert de motorprestaties. Het gebruik van dit product resulteert in lagere onderhoudskosten en verhoogde productiviteit. Hun uitstekende chemische en oxidatie stabiliteit resulteert in langere verversingstermijnen en lagere filterkosten. Het hoge zuurneutraliserend vermogen van dit product laat het toe deze olie te gebruiken in motoren die draaien op brandstoffen met een laag gehalte aan corrosieve stoffen.

Eigenschappen Voordelen en Verbeteringen
Zeer goede anti-slijtage en anti-scuffing eigenschappen. Lagere slijtage van motoronderdelen.
Verminderde schuurslijtage in cilinderbussen van hoog belaste motoren.
Geeft uitstekende inloopeigenschappen.
Hoge oxidatie- en chemische stabiliteit. Schonere motoren.
Verlengde verversingstermijnen.
Lagere filterkosten.
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie.
Innovatieve additieftechnologie met gematigd asgehalte. Beschermt klepzittingen en klepschotels in viertaktmotoren.
Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougieprestatie.
Uitstekende weerstand tegen slijtage Vermindert slijtage van klepgeleiders in viertaktmotoren.
Beschermt lagers en inwendige motoronderdelen.
Uitzonderlijk zuurneutraliserend vermogen Beperkt de vorming van zuren in de olie.
Beschermt de motoronderdelen tegen zuuraantasting.

Toepassingen

  • Viertaktgasmotoren met vonkontsteking en erg laag olieverbruik.
  • Motoren die last hebben van kleppentrein slijtage en corrosie.
  • Motoren die werken op brandstoffen met geringe hoeveelheden zwavel en met chloorverbindingen.
  • Zuigercompressoren voor het comprimeren van aardgas.
  • Motoren met hoog vermogen, die werken op of boven hun nominale capaciteit en bij hoge temperaturen.

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Pegasus 710 heeft de volgende fabrikant goedkeuringen:  
Waukesha (Cogeneration service engines)  

Kenmerken

Mobil Pegasus 710  
SAE Klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 121
cSt @ 100ºC 13.2
Viscositeit Index, ASTM D 2270 98
Sulfaatasgetal, wt%, ASTM D 874 1.0
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 6.5
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -15
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 249
Dichtheid 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 1298 0.896

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.