Productbeschrijving

Mobil Pegasus 610 Ultra is een high-performance aardgasmotorolie voornamelijk bedoeld voor de smering van moderne medium en hoge snelheid viertaktmotoren die op brandstof draaien die corrosieve stoffen bevat zoals waterstofsulfide of halogenen (verbindingen met chloor, fluor, etc.). Dit product is specifiek ontwikkeld om met agressieve gassen met een hoog gehalte aan waterstofsulfide om te gaan die de olieverversingsintervallen aanzienlijk beperken en met een hoog gehalte aan siloxaan waarvan de schurende eigenschappen na verbranding aanzienlijke slijtage kan veroorzaken en de levensduur van de motor kunnen verlagen.

Mobil Pegasus 610 Ultra is een gasmotorolie met een sulfaatasgetal van 1,0%, een hoog Total Base Number (TBN) met uitzonderlijk alkaliteitreserve, ontwikkeld om de negatieve effecten van deze corrosieve stoffen op motoronderdelen tegen te gaan.

Mobil Pegasus 610 Ultra biedt uitstekende antislijtage en vooral antischurende werking, waardoor minimale schuursporen, groefvorming en slijtage van de cilinder en zuigerveren ontstaan. Dit product kan ook toegepast worden voor de smering van zuigercompressoren in stort- en biogastoepassingen.

Mobil Pegasus 610 Ultra heeft een hoge slijtagebescherming voor verminderde schuursporen en langere revisieperiodes en aanzienlijke langere bedrijfsperiode.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pegasus 610 Ultra gasmotorolie biedt een aanvullend beschermingsniveau in die toepassingen  met gecontamineerde brandstoffen waar schuren van de zuiger, veel afzettingen en zeer korte verversingsintervallen waargenomen werden.

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Hoog TBN en alkaliteitreserve Vermindert slijtage en corrosie bij toepassing met gecontamineerd gas
Bescherming van de kleppen en klepzittingen van viertakt motoren
Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougie werking
Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen Lagere slijtage van motoronderdelen
Verminderde schuursporen op cilinders in hoog belaste gasmotoren
Uitstekende bescherming bij koude start
Uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit Schonere motoren
Verlengde olieverversingsintervallen, zelfs met gecontamineerde brandstoffen
Lagere oliefilterkosten
Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie
Effectieve corrosiebescherming Vermindert slijtage van de klepgeleider in viertakt motoren
Beschermt lagers en interne componenten
Uitzonderlijke dispergerende / detergerende eigenschappen Neutraliseert zuren in de olie
Beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein

Toepassingen

Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S) en hoge hoeveelheden van siloxaan die tijdens het verbrandingsproces in siliciumdioxide omgezet worden resulterend in aanzienlijke afzettingen en wandslijtage.

Motoren die draaien op brandstoffen die andere corrosieve componenten bevatten als TOHCI (Total Organic Halides as Chloride)

Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of halogenen bevat

Hoge vermogen of natuurlijk aangezogen motoren die op of boven hun nominale vermogen draaien en bij hoge temperaturen

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
MAN M 3271-4

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap
Klasse SAE 40
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 12,9
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 107
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D1298 0,875
Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 -30
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 259
Asgetal, mass%, ASTM D874 1,0
Basiciteitsgetal – Xylene/Acetic Acid, mg KOH/g, ASTM D2896 10,3

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.