Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Gasmotorolie

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 is de laatste generatie van gasmotorolie voornamelijk bedoeld voor de smering van moderne medium en hoge snelheid viertaktmotoren die op stortgas draaien dat verontreinigende stoffen bevat zoals waterstofsulfide, halides of siloxaan. De samenstelling is zorgvuldig gebalanceerd voor het bieden van langere olieverversingsintervallen, houdt de koolvorming en lakafzetting onder controle en heeft zeer goede anti-slijtage en anti-schurende eigenschappen.

Eigenschappen en voordelen

  • Uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, weerstand tegen nitratie en thermische stabiliteit, bevordert een langere levensduur van de olie, schone motors, lagere filterkosten en weerstand tegen neerslagvorming
  • De zeer goede anti-slijtage eigenschappen bevorderen de vermindering van slijtage van de onderdelen van de motor en de vermindering van schuren van voeringen in zwaarbelaste gasmotoren en bieden inloopeigenschappen
  • Uitzonderlijke reinigende en dispergerende systeem beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein, schone motoren en een lange levensduur van de filter
  • Geoptimaliseerde TBN en alkaliteitreserve bevordert bescherming van de kleppen en klepzittingen van viertakt motoren, verbetert de bougie werking en vermindert energieverlies als gevolg van detonatie

Toepassingen

  • Motoren die draaien op brandstoffen die corrosieve componenten bevatten als TOHCI (Total Organic Halides as Chloride) zoals stort- en biogas
  • Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S)
  • Viertakt gasmotoren met vonkontsteking met zeer laag olieverbruik
  • Medium en hoge snelheid viertakt motoren uitgerust met katalysatoren die een gasmotorolie met een laag asgehalte nodig hebben
  • Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of chloorsamenstelling bevat

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Pegasus 605 Ultra 40 voldoet aan of overtreft de vereisten van:

CATERPILLAR

Mobil Pegasus 605 Ultra 40is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

GE Waukesha Engine storttoepassingen

MWM GmbH TR 0199-99-2105

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Klasse B gasbrandstof, Series 2 & 3)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Klasse B gasbrandstof, Series 4A, 4B & 4C)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Klasse B gasbrandstof, Series 6 tot versie E)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Klasse C gasbrandstof, Series 2 & 3)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Klasse C gasbrandstof, Series 4A & 4B)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Klasse C gasbrandstof, Series 6 tot versie E)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalysator) goedgekeurd)

Caterpillar energieoplossingen TR 2105, smeeroliën voor gasmotoren ( CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

Typische Kenmerken

Mobil Pegasus 605 Ultra 40
SAE Klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40°C 137,5
cSt bij 100°C 15,0
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 110
Zwavelas, gew.%, ASTM D 874 0,6
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 5,3
Stolpunt, °C ASTM D 97 -21
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 268
Dichtheid bij 15,6 ºC, ASTM D4052, kg/l 0,85

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn – tenzij anders aangegeven – handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.