Mobil Hydraulic 10W

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Hydraulic 10W

Mobil Hydraulic 10W

Hoog presterende hydraulische olie

Mobil Hydraulic 10W is een hoog presterende hydraulische olie geformuleerd op basis van geavanceerde basisoliën en een gebalanceerd additievensysteem ontworpen om aan een brede reeks van eisen voor zwaarbelaste hydraulische systemen te voldoen. Dit product is specifiek ontworpen gebruikmakend van een effectieve balans tussen asloze dispersanten en metallische detergenten, gecombineerd met inhibitoren gericht op het beheersen van oxidatie, slijtage, corrosie en roest. Mobil Hydraulic 10W kan gebruikt worden in een brede reeks hydraulische toepassingen in het transport en de aannemerij.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Hydraulic 10W biedt uitstekende prestatie in een brede reeks hydraulische systemen en componenten opgebouwd uit uiteenlopende metaalsoorten. Dit product biedt tevens een effectieve lage en hoge temperatuursprestatie dankzij de hoge viscositeitsindex. De uitstekende weerstand tegen oxidatie brengt goede prestaties bij hogere temperaturen en verlengde verversingsintervallen. Hoge antislijtage bescherming resulteert in verlengde levensduur van apparatuur en minder defecten. Mobil Hydraulic 10W is verenigbaar met andere motoroliën in geval van onbedoelde vermengingen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Goede bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, lakvorming en oliedegradatie. Schonere hydraulische systemen
  Minder slijtage, met name in vanen en regelkleppen.
  Bescherming tegen hangen van vanen.
  Verlengde verversingsintervallen met olieanalyse.
Goede bescherming tegen slijtage. Vermindert voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van machines.
Prestaties in een breed temperatuursgebied Vermindert slijtage bij koude opstarttemperaturen.
  Effectief smerende filmsterkte bij hoge temperaturen.
Bescherming tegen roest en corrosie. Langere levensduur machines en lagere onderhoudskosten.

Toepassingen

      Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Hydraulische systemen en componenten toegepast in machines van vooraanstaande Amerikaanse, Europese en Japanse fabrikanten.
  • Hydraulische systemen waar uiteenlopende omgevingstemperaturen voorkomen.
  • Hydraulische systemen met tandwielen en lagers waar goede antislijtage eigenschappen noodzakelijk zijn.
  • Transport en aannemerij waaronder: trucks, (mijn)bouw, (steen)groeves en landbouw.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Hydraulic 10W bereikt of overtreft de eisen van:  
Vickers 35VQ25 X
API CD/SF X

Typische eigenschappen

Mobil Hydraulic 10W  
SAE Klasse 10W
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt bij 40 °C 39,2
cSt bij 100 °C 6,3
Viscositeitindex, ASTM D 2270 109
Asgetal, gew %, ASTM D 874 0,8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 7,3
Stolpunt, °C, ASTM D 97 -33
Vlampunt, °C, ASTM D 92 226
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D4052 4052 0,88

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.