Productbeschrijving

Mobil Hydraulic 10W is een hoog presterende hydraulische olie geformuleerd op basis van geavanceerde basisoliën en een gebalanceerd additievensysteem ontworpen om aan een brede reeks van eisen voor zwaarbelaste hydraulische systemen te voldoen. Dit product is specifiek ontworpen gebruikmakend van een effectieve balans tussen asloze dispersanten en metallische detergenten, gecombineerd met inhibitoren gericht op het beheersen van oxidatie, slijtage, corrosie en roest. Mobil Hydraulic 10W wordt gebruikt in een brede reeks hydraulische weg- en terreintoepassingen.

Mobil Hydraulic Oil 10W deelt een gemeenschappelijke formule met Essolube Hydraulic Oil 10W.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac Hydraulic 10W biedt uitstekende prestaties in een brede reeks hydraulische systemen en componenten opgebouwd uit uiteenlopende metaalsoorten. Dit product biedt tevens een effectieve lage en hoge temperatuursprestatie dankzij de hoge viscositeitsindex. De uitstekende weerstand tegen oxidatie brengt goede prestaties bij hogere temperaturen en verlengde verversingsintervallen. Hoge antislijtage bescherming resulteert in verlengde levensduur van apparatuur en minder defecten. Mobil Delvac Hydraulic 10W is verenigbaar met andere motoroliën in geval van onbedoelde vermengingen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Goede bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, lakvorming en oliedegradatie Schonere hydraulische systemen

Minder slijtage, met name in vanen en regelkleppen

Bescherming tegen hangen van vanen

Verlengde verversingsintervallen met olieanalyse

Goede slijtagebescherming Vermindert voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van machines
Goede prestaties bij een wijde reeks temperaturen Vermindert slijtage bij koude opstarttemperaturen

Effectief smerende filmsterkte bij hoge temperaturen

Beschermt tegen roest en corrosie Langere levensduur apparatuur en lagere onderhoudskosten

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

•  Hydraulische systemen en componenten toegepast in machines van vooraanstaande Amerikaanse, Europese en Japanse fabrikanten

•  Hydraulische systemen waar uiteenlopende omgevingstemperaturen voorkomen

•  hydraulische systemen met tandwielen en lagers waar goede antislijtage eigenschappen noodzakelijk zijn

•  Terrein- en wegtoepassingen waaronder wegtransport, bouw, mijnbouw, (steen)groeven en landbouw

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
API CD
API SF
VICKERS 35VQ25

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap
Klasse SAE 10W
Asgetal, mass%, ASTM D874 0,5
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052 0,877
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 6,1
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445 37,7
Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 -30
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 4
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 107
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 232

Gezondheid en Veiligheid

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.