Wij kunnen niet garanderen dat de onderstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.

Speciale versnellingsbakolie voor Mercedes Benz

Mobil Gear MB 317 is een halfsynthetische, speciale versnellingsbakolie die in nauwe samenwerking met Mercedes Benz is ontwikkeld door Esso. Mobil Gear Oil MB 317 voldoet aan de interne Mercedes specificatie DBL 6635.00 en kan worden gebruikt voor levensduursmering.

Eigenschappen en voordelen

  • Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit.
  • Laag stolpunt, vergemakkelijkt schakelen bij lage temperatuur.
  • Beantwoordt volledig aan de Mercedes Benz eisen.
De toepassing van Mobil Gear MB 317 in het garagebedrijf is beschreven in de Mercedes Benz service informatie 717.4 over handgeschakelde versnellingsbakken. Vanaf bouwnummer 7 340 241 worden alle Mercedes Benz handgeschakelde versnellingsbakken voor personen- en bestelwagens af fabriek gevuld met Gear Oil MB 317.
[productblad th=”false” colwidth=”406|50″ colalign=”left|right”] Mobil Gear MB 317 heeft de volgende fabrieksgoedkeuringen:
MB-goedkeuring; 235.10[/productblad]
[productblad th=”false” colwidth=”406|50″ colalign=”left|right”] Mobil Gear MB 317
Dichtheid bij 15 ºC, kg/m³, ASTM D 4052; 861
Viscositeit bij 40 ºC, cSt, ISO 3104; 37.3
Viscositeit bij 100 ºC, cSt, ASTM D 445; 7.35
Viscositeit bij -40 ºC, cP, ASTM D 445; 23 500
Vlampunt, ºC, ASTM D 92; 210
Verdampingsverlies, 1u bij 150ºC, % m, DIN 51581; 0.6
Test FZG A/8.3/90 belastingstrap, -, DIN 51354; 10[/productblad]
Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de Europese Richtlijn inzake Gevaarlijke Stoffen en Preparaten. Nadere informatie op het Esso Veiligheidsinformatieblad.
Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en ATF SHC zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

9-2011

ESSO Nederland B.V.
Postbus 1
NL-4803 AA BREDA
Tel.: 076-529 1300

ESSO Belgium, divisie van ESSO B.V.B.A./S.A.R.L.
Postbus 100
B-2060 ANTWERPEN 6
Tel.: (03) 226 27 74