Productbeschrijving

De Mobil EAL Arctic serie zijn milieuvriendelijke, uitstekend presterende smeermiddelen (EAL) die volledig gesynthetiseerd zijn, speciaal ontwikkeld voor het smeren van koelcompressoren en systemen die ozonvriendelijke HFC-koelmiddelen gebruiken. (HFCs zijn chloorvrije producten die de chloorhoudende koelmiddelen op de wereldmarkt vervangen). Ze worden ook aanbevolen voor toepassingen met kooldioxide met juiste mengbaarheid voor correcte olieretour naar de compressor (meestal toepassingen met zuigers). De Mobil EAL Arctic serie oliën zijn geformuleerd met gesynthetiseerde polyolesters (POEs) en een uniek additiefsysteem voor uitstekende smering, slijtagebescherming, chemische en thermische stabiliteit en hydrolytische stabiliteit. Ze zijn mengbaar met HFC koelmiddelen en hebben een goed gedefinieerde viscositeit/temperatuur/drukrelatie met een wijde reeks HFCs. De eigenschappen van de Mobil EAL Arctic serie maken het mogelijk om ze in te zetten bij compressoren met HFCs voor vele koeling- en luchtbehandelingsystemen en worden door veel belangrijke compressor- en koelsysteemfabrikanten over de hele wereld gebruikt.

De Mobil EAL Arctic serie wordt aanbevolen voor gebruik in woningen en commerciële koeling- en luchtbehandelingsystemen met HFC of kooldioxide koelmiddelen.

Eigenschappen en Voordelen

De Mobil EAL merksmeermiddelen worden over de gehele wereld herkend en gewaardeerd vanwege hun verenigbaarheid met het milieu en hun uitstekende prestaties. De producten uit de Mobil EAL Arctic Serie zijn ontwikkeld door onze onderzoekswetenschappers om te voldoen aan de eisen van de nieuwe generatie ozonvriendelijke koelsmeermiddelen, die verplicht gesteld zijn door het Montreal Protocol en de hieruit voortvloeiende wereldwijde overeenkomsten. De ontwikkeling van deze producten symboliseert onze voortdurende betrokkenheid om geavanceerde technologie te gebruiken om uitstekende smeeroliën te verkrijgen. Een belangrijke factor in de ontwikkeling van de Mobil EAL Arctic Serie was het nauwe contact tussen onze wetenschappers en de ontwerpers van de belangrijkste compressor- en koelsysteemfabrikanten. Hierdoor bieden onze producten uitzonderlijke prestaties in vele uiteenlopende toepassingen.

Deze samenwerking, in combinatie met onze laboratoriumonderzoeken, hebben ons geholpen om de uitzonderlijke kwaliteit van Mobil EAL Arctic Serie vast te stellen. Door deze samenwerking zijn onze wetenschappers in staat een optimale synthetisch POE-structuur voor elke viscositeit en een additiefpakket om te voldoen aan de stabiliteit- en comptabiliteitseisen voor koeltoepassingen te ontwerpen.

Mobil EAL Arctic Series oliën bieden de volgende eigenschappen en voordelen:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende stabiliteit bij hoge temperaturen

Betere reinheid van verdamper, minder ongeplande stilstand en lagere onderhoudskosten

Goed voorspelbare menging en P-V-T relatie met HFC koelmiddelen

Verhoogt het rendement en een goede olieretour in koelsysteemontwerpen

Zeer goede anti-slijtage eigenschappen

Verlaagt de slijtage in de compressor resulterend in lagere onderhoudskosten

Hoge viscositeitsindex en wasvrije formulatie

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, geen afzetting van was en een hoger rendement van de verdamper

Groot viscositeitsbereik

Kan voldoen aan specifieke viscositeiteisen in vele verschillende machines en toepassingen

Toepassingen

Toepassingsoverweging: De Mobil EAL Arctic serie oliën zijn hygroscopisch en voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat tijdens het verrichten van handelingen vocht in de olie wordt opgenomen. Verpakkingen moeten goed afgesloten worden wanneer deze niet gebruikt worden en kleinere verpakkingen hebben de voorkeur. Het product mag niet overgepompt worden naar plastic verpakkingen die vocht doorlaten.

De Mobil EAL Arctic serie oliën worden aanbevolen voor koelsystemen waar HFC of kooldioxide koelmiddelen gebruikt worden. Toepassingen zijn:

  • Koelingen in woningen zoals koelkasten, diepvriezers, airconditioners en warmtepompen.
  • Bedrijfsmatige koeling zoals airconditioners in kantoren, winkelcentra en in hotels en in mobiele koelsystemen.
  • Industriële toepassingen zoals bij het bereiden en invriezen van voedsel en in koudetechniek toepassingen.

Typische kenmerken

Mobil EAL Arctic Series

22

22 CC

32

46

68

100

220

ISO Viscositeit Klasse

22

22

32

46

68

100

220

Viscositeit, ASTM D 445

cSt @ 40ºC

23.2

24

34.2

49.2

68.0

105.0

226

cSt @ 100ºC

4.6

4.8

5.8

7.3

8.7

11.6

18.5

Viscositeit Index, ASTM D 2270

130

129

115

115

95

90

Stolpunt, ºC, ASTM D 97

-57

-54

-48

-42

-36

-30

-21

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

236

236

236

230

230

290

Dichtheid @ 15ºC, ASMT D 1298

1.00

0.991

0.98

0.97

0.96

0.96

0.96

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.