Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 is een extra high performance synthetische olie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en mogelijke brandstofbesparing voor moderne, high performance, lage emissie motoren in zware wegtoepassingen.

Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de Scania LDF-4-specificatie. Het kan naast het voldoen aan de laatste Scania-specificatie ook gebruikt worden wanneer om ACEA E6 of E7 gevraagd wordt.

Deze motorolie is samengesteld met basisoliën met een geavanceerde technologie die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid bieden en bijdragen aan een potentieel beter brandstofrendement. Het geavanceerde additievensysteem is vakkundig geformuleerd om de levensduur van emissiereductiesytemen zoals DPF (Diesel Particulate Filter) te verlengen en de efficiëntie daarvan te behouden. DPF wordt veel gebruikt door de meeste fabrikanten om te voldoen aan emissieregelgeving die van toepassing is op hedendaagse vrachtwagens en bussen

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turbochargers verhogen de mechanische en thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 levert voortreffelijke prestaties en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Uitstekende bescherming tegen indikken van de olie, afbraak van de olie, neerslag bij hoge temperaturen en slibopbouw Draagt bij aan een lange levensduur van de olie overeenkomend met door OEM aanbevolen verversingsintervallen

Bevordert het voorkomen van vastzittende zuigerveren voor een betere bescherming en efficiëntie van de motor

Uitstekende bescherming tegen slijtage, schuren, polijsten (bore polishing) en corrosie Bevordert minder slijtage bij zware bedrijfsomstandigheden voor een lange levensduur van de motor
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen Draagt bij aan uitstekende verpompbaarheid en circulatie waardoor werking in koude klimaten mogelijk is

Bevordert slijtagebescherming bij het starten van de motor in koude temperaturen

Geavanceerd “laag as” component Helpt de efficiency te verbeteren en verlengt de duurzaamheid van emissie uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF
Geavanceerde viscosimetrie van de formulering

. SAE 5W-30

. Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

. Zeer lage vluchtigheid

Mogelijk lager brandstofverbruik van motorolie met een hogere viscositeitsklasse zonder dat de duurzaamheid van de motor in gevaar komt (mogelijk brandstofrendement afhankelijk van type voertuig en rij-omstandigheden)

Bevordert beheersing van de afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

•  Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de Scania LDF-4-specificatie.

•  In commerciële voertuigen waar om ACEA E6 of ACEA E7 gevraagd wordt

•  Lichte en zware trucks op de weg

•  Moderne zware motoren die uitgerust zijn met een Diesel Particulate Filter (DPF) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

Specificaties en goedkeuringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
ACEA E6
ACEA E7
Scania LDF-4

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap
Klasse SAE 5W-30
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 228
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298 0,85
Asgetal, mass%, ASTM D874 1
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 11,6
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445 69,5
Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 -33
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 10
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 162

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.