Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Delvac productbladen » Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40

Semi-synthetische motorolie voor lichte bedrijfswagens

MobilDelvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 is een semi-synthetische motoroliedie een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming tegenslibvorming en slijtage biedt.

MobilDelvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 biedt uitstekende smering voordiesel- en benzinemotoren in zware rijomstandigheden die vaak voorkomen in destad. Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor Europese motoren voorgebruik in een wijde reeks traditionele lichte bedrijfswagens.

Eigenschappenen voordelen

MobilDelvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 is samengesteld uit basisoliën vanhoge kwaliteit met een superieur uitgebalanceerd additiefsysteem dat voor eenoptimale bescherming zorgt van moderne diesel- en bezinenmotoren, evenalsoudere modellen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Verbeterde thermische en oxidatiestabiliteit

Bevordert minder slibopbouw en neerslag en een lange levensduur van de olie en motor

Verbeterde slijtagebescherming

Draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en de motor

Geavanceerde beheersing van afzettingen in de zuiger

Houdt de motor schoon met verminderde onderhoudskosten en een lange levensduur van de motor

Geavanceerde beheersing van roet voor een betere beheersing van viscositeit, slibvorming en filterdruk

Draagt bij aan een grotere bescherming voor een lange levensduur van de motor

Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen

Snelle start met minder slijtage in koude temperaturen

Toepassingen

ExxonMobilraadt gebruik van Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 aan voor zware rijomstandigheden:

  • Oudere motortechnologieën
  • Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
  • Lichte vrachtwagens en bestelwagens
  • Normale tot incidentele zware werkomstandigheden

Raadpleegaltijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse enspecificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificatiesen goedkeuringen

Mobil Delvac Light Commercial E voldoet aan of overtreft de vereisten van:

10W-40

API SL

X

Mobil Delvac Light Commercial E is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

10W-40

MB-blad 229.1

X

Mobil Delvac Light Commercial E wordt door ExxonMobil aanbevolen voor toepassingen met de volgende vereisen:

10W-40

VW 501 01 / 505 00

X

Typischeeigenschappen

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E

Viscositeit

10W-40

mm²/s bij 40ºC, ASTM D 445

95

mm²/s bij 100ºC, ASTM D 445

14.2

Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874

1.2

Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896

8.2

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

225

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0.87

Stolpunt, °C ASTM D 97

-33

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerdop de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit productnegatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in debedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen(MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijnbeschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit productmag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is.Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu tebeschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.