Productbeschrijving

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 is een synthetische motorolie met een laag asgehalte die een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 biedt uitstekende smering voor diesel- en benzinemotoren in zware rijomstandigheden die vaak voorkomen in de stad. Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor Europese motoren voor gebruik in een wijde reeks lichte bedrijfswagens zoals Peugeot-Citroen, maar ook voor Iveco en Fiat bestelwagens die moeten voldoen aan de vereisten van ACEA C2 of deze moeten overschrijden.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 is samengesteld uit basisoliën van hoge kwaliteit met een superieur uitgebalanceerd additiefsysteem dat voor een optimale bescherming zorgt van moderne diesel- en bezinenmotoren, evenals oudere modellen. Het is volledig compatibel met de meeste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren (Catalytic Converters). De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Verbeterde thermische en oxidatiestabiliteit Bevordert minder slibopbouw en neerslag en een lange levensduur van de olie en motor
Verbeterde slijtagebescherming Draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en de motor
Geavanceerde beheersing van afzettingen in de zuiger Houdt de motor schoon met verminderde onderhoudskosten en een lange levensduur van de motor
Geavanceerde beheersing van roet voor een betere beheersing van viscositeit, slibvorming en filterdruk Draagt bij aan een grotere bescherming voor een lange levensduur van de motor
Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen Snelle start met minder slijtage in koude temperaturen
Blijvende viscositeitsklasse Bevordert behoud van brandstofbesparing

Toepassingen

ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 aan voor zware rijomstandigheden:

  • Peugeot-Citroen bestelwagens
  • Iveco en Fiat bestelwagens die ACEA C2 vereisen
  • Benzine- en dieselmotoren met Diesel Particulate Filters (DPF) en Catalytic Convertors
  • Normale tot incidentele zware werkomstandigheden (inclusief rijomstandigheden in de stad)

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac™ City Logistics P voldoet aan of overtreft de eisen van: 5W-30
ACEA C2 X
API SN X
Mobil Delvac™ City Logistics P is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 5W-30
Peugeot-Citroen B712290 X

Typische eigenschappen

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30
Viscositeit 5W-30
mm²/s bij 40 °C, ASTM D 445 56
mm²/s bij 100 °C, ASTM D 445 10.3
Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874 0.78
Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896 8
Vlampunt, °C, ASTM D 92 232
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,85
Stolpunt, °C ASTM D 97 -36

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.