Mobil Delvac City Logistics F 5W-30

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobil Delvac productbladen » Mobil Delvac City Logistics F 5W-30

Mobil Delvac City Logistics F 5W-30

Synthetische motorolie voor lichte bedrijfswagens

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 is een synthetische motorolie die een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt.

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 biedt uitstekende smering voor diesel- en benzinemotoren in zware rijomstandigheden die vaak voorkomen in de stad. Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor Europese motoren voor gebruik in een wijde reeks lichte bedrijfswagens zoals Ford, maar ook voor bestelwagens die moeten voldoen aan de vereisten van ACEA A1/B1 of A5/B5.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 is samengesteld uit basisoliën van hoge kwaliteit met een superieur uitgebalanceerd additiefsysteem dat voor een optimale bescherming zorgt van moderne diesel- en bezinenmotoren, evenals oudere modellen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Verbeterde thermische en oxidatiestabiliteit

Bevordert minder slibopbouw en neerslag en een lange levensduur van de olie en motor

Verbeterde slijtagebescherming

Draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en de motor

Geavanceerde beheersing van afzettingen in de zuiger

Houdt de motor schoon met verminderde onderhoudskosten en een lange levensduur van de motor

Geavanceerde beheersing van roet voor een betere beheersing van viscositeit, slibvorming en filterdruk

Draagt bij aan een grotere bescherming voor een lange levensduur van de motor

Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen

Snelle start met minder slijtage in koude temperaturen

Blijvende viscositeitsklasse

Bevordert behoud van brandstofbesparing

Toepassingen

ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 aan voor zware rijomstandigheden:

  • Lichte bedrijfswagens van Ford die WSS-M2C913-D vereisen en ook als WSS-M2C913-C aanbevolen wordt.
  • Lichte bedrijfswagens of bestelwagens die ACEA A5/B5 of A1/B1 vereisen
  • Normale tot incidentele zware werkomstandigheden (inclusief rijomstandigheden in de stad)

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac™ City Logistics F voldoet aan of overtreft de eisen van:

5W-30

ACEA A5/B5; A1/B1

X

API SL

X

Mobil Delvac™ City Logistics F is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

5W-30

Ford WSS-M2C913-D / WSS-M2C913-C

X

Typische eigenschappen

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

Viscositeit

5W-30

mm²/s bij 40ºC, ASTM D 445

52

mm²/s bij 100ºC, ASTM D 445

9,6

Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874

1,08

Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896

11

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

222

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stolpunt, °C ASTM D 97

-39

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.