Mobil Delvac MX 15W-40

Mobil Delvac MX 15W-40

Extra high performance dieselmotorolie

Mobil Delvac MX 15W-40 is een extra high performance dieselmotorolie die uitstekende smering van moderne dieselmotoren biedt en aan een lange levensduur van de motor bijdraagt. Hierdoor voldoet dit product aan de vereisten van bijna alle grote Europese en Amerikaans motorenbouwers of overtreft deze. Deze extra hoge prestaties hebben zich in de praktijk bewezen in een wijde reeks industrieën, toepassingen en gemengde wagenparken.

De geavanceerde chemische samenstelling van dit product biedt uitzonderlijke prestaties in zowel moderne, veeleisende lage-emissie dieselmotoren als in oudere dieselmotoren lopend op laag of hoog zwavelige brandstof. Mobil Delvac MX 15W-40 combineert een mengsel van high performance basisoliën met een gebalanceerd additiefsysteem gericht op een uitstekende beheersing van indikken van de olie ten gevolge van roetopbouw en hoge temperaturen. Delvac MX biedt een uitstekende weerstand tegen oxidatie, corrosie en afzettingen bij hoge temperaturen.

Eigenschappen en Voordelen

High output, lage emissie motoren verhogen de eisen die gesteld worden aan motoroliën aanzienlijk. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turbo-chargers verhogen de thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk en vertraagde timing verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding en vluchtigheid. Mobil Delvac MX 15W-40 is samengesteld uit hoog presterende basisoliën en een gebalanceerd additievensysteem voor een optimale motorprestatie in moderne en oudere diesel- en benzinemotoren. De belangrijkste potentiële voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen & potentiële voordelen
Hoge thermische- en oxidatie stabiliteit Minder slipopbouw en afzettingen en een verhoogde viscositeit
TBN reserve Beheersing van neerslag en neutraliseert zuren
Hoge afschuifstabiliteit waardoor viscositeitsklasse behouden blijft Bescherming tegen slijtage en beheersing van viscositeit
Geavanceerde reinigende en vuil oplossende eigenschappen Schonere motoren en langere levensduur van onderdelen
Geavanceerde roetbehandeling Verbeterde beheersing viscositeit en verpompbaarheid gebruikte olie
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen Bescherming tegen slijtage bij starten
Compatibiliteit met onderdelen Lange levensduur pakkingen en afdichtingen
Voldoet aan veeleisende specificaties van vooraanstaande OEM’s Eén motorolie voor gemengde wagenparken

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven motoren van voorname Japanse, Europese en Amerikaanse fabrikanten
  • Licht en zwaar wegtransport
  • Off-highway industrietakken zoals: (mijn)bouw, (steen)groeves en landbouw
  • Gemengde wagenparken

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac MX 15W-40 voldoet aan de volgende industrie- en fabrikantenspecificaties:
API CI-4/CH-4/SL/SJ X
ACEA E7 X
Caterpillar ECF-2 X
Cummins CES 20077, 20076 X
Isuzu DEO (w/o DPD Equipped Vehicles) X
Mobil Delvac MX 15W-40 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
MB-Approval 228.3 X
Mack EO-M PLUS/EO-N X
Volvo VDS-3 X
Renault Trucks RLD-2 X
MTU Oil Category 2 X
Kamaz Euro-3,-4 & -5 engines X
Avtodisel YaMZ-6-12 X
Mobil Delvac MX 15W-40 wordt aanbevolen ExxonMobil voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:
API CG-4/ CF-4/ CF X
ACEA A2/B2 X
Volvo VDS-2 X
Renault Trucks RLD X
Mack EO-M X
Cummins CES 20072, 20071 X
Detroit 7SE 270 (4-Stroke Cycle) X

Typische kenmerken

Mobil Delvac MX 15W-40
SAE Klasse 15W-40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 106
cSt @ 100ºC 14,5
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 140
Asgetal, gew%, ASTM D 874 1,1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 10
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -30
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 230
Dichtheid bij 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.88

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet of worden door de verkoper aan klanten verstrekt voor zover dit wettelijk vereist is. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.