Productbeschrijving

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 en 1350 zijn high performance zware monograde motoroliën voor dieselmotoren, geformuleerd op basis van geavanceerde basisoliën en een uitgebalanceerd additiefsysteem. Ze zijn specifiek ontworpen voor prestaties in turbo-opgeladen motoren met tussenkoeler, werkend onder zware bedrijfsomstandigheden op de weg en de werf. Mobil Delvac 1300 monogrades worden aanbevolen voor toepassingen waar een monograde smeermiddel is voorgeschreven.

Eigenschappen en Voordelen

EigenschappenVoordelen en mogelijke besparingen
Excellente bescherming tegen indikken van de olie, tegen neerslagvorming bij hoge temperaturen, tegen vorming van sludge, tegen degradatie van de olie en tegen corrosie.Verlengde levenduur van de motor.
Minder slijtage.
Excellente bescherming tegen vastzittende zuigerveren.
Uitgebreide TBN reserve.Langdurige beheersing van neerslag en van slijtage.

Toepassingen

  • Atmosferisch aanzuigende en turbo-opgeladen motoren.
  • Licht en zwaar transport.
  • Aannemerij inclusief: (mijn)bouw, (steen)groeves en landbouw.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1300 Monogrades is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:Mobil Delvac 1320Mobil Delvac 1330Mobil Delvac 1340Mobil Delvac 1350
API CF/SFXXXX

Typische kenmerken

Mobil Delvac 1300 Monogrades1320133013401350
SAE klasse20304050
Viscositeit, ASTM D 445    
cSt @ 40ºC61106146232
cSt @ 100ºC8.411.814.619.9
Viscositeit Index, ASTM D 2270108999999
Asgetal, wt%, ASTM D 8741.31.31.31.3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 289610.110.110.110.1
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-21-21-21-18
Vlampunt, ºC, ASTM D 92232256254260
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520.8870.8930.8970.902

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.