Productbeschrijving

Mobil Delvac 1240 is een zware motorolie voor dieselmotoren, geformuleerd op basis van krachtige basisoliën en een uitgebalanceerd additiefsysteem van asloze dispergeermiddelen, metallische detergenten en additieven gericht op de beheersing van oxidatie, corrosie en roest. Het wordt gebruikt in toepassingen waar een SAE 40 monograde smeermiddel is voorgeschreven, inclusief tweetakt diesel toepassingen (bijv. de Detroit Diesel Serie 53, 71 en 92 tweetakt motoren)

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen  Voordelen
Goede thermisch en oxidatiestabiliteit Schone motoren en een langere gebruiksduur van de olie
Goede roest- en corrosiebescherming Lange levensduur van de motoronderdelen

Toepassingen

 Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Dieselmotoren, inclusief 2-takt motoren.
  • Licht- en zwaar transport.
  • Aannemerij inclusief mijnbouw, steengroeves en landbouw.

Specificaties en goedkeuringen

  Mobil Delvac 1240 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:  Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF X

Typische kenmerken

  Mobil Delvac 1240   Mobil Delvac 1240
SAE klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 ºC 158
cSt bij 100 ºC 15.5
Viscositeit Index, ASTM D 2270 99
Asgetal, m%, ASTM D 874 0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 7.1
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -21
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 247
Dichtheid bij 15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.90

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.