Productbeschrijving

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 is een SAE 75W-90, volledig synthetische olie voor manuele transmissies. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 heeft uitstekende viscositeit/temperatuureigenschappen.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT is geformuleerd met een geavanceerd additiefsysteem dat uitstekende temperatuurstabiliteit en slijtagebestendigheid levert. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT handhaaft, vergeleken met conventionele transmissieoliën, lagere temperaturen in de transmissie. Het wordt aanbevolen voor de meeste manuele transmissies, en mild hypoïde assen, waar geen API GL-5-olie vereist is. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT is geschikt voor gebruik bij transmissies (versnellingsbakken) waar oliën blootgesteld worden aan zeer hoge temperaturen onder zware belasting.

Toepassingen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT is goedgekeurd met het oog op de Mercedes-Benz specificatie MB 235.11 voor Actros manuele transmissies, inclusief die met hulpversnellingsbakken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT heeft de volgende fabrikants goedkeuringen: SAE 75W-90
MB-Approval 235.11 X

Typische eigenschappen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT
SAE klasse SAE 75W-90
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40°C 96.3
cSt @ 100°C 14.7
Brookfield Viscositeit bij -40°C, cP max. 59000
Stolpunt, °C, ASTM D 97 -45
Vlampunt, °C, ASTM D 92 min. 179
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 159

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.