Productbeschrijving

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140 is een volledig synthetische olie voor aandrijfsystemen, ontwikkeld om aan hoge prestatie-eisen te voldoen zoals Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A en API GL-5. Dit product is ontwikkeld voor gebruik in zwaarbelaste aandrijfsystemen die een transmissieolie vereisen met een relatieve hoge viscositeit en een uitstekende belastingcapaciteit en waar extreme druk en schokbelasting verwacht kunnen worden. Mobil Delvac 1 Gear bevat synthetische basisolie en geavanceerde additieven die aanzienlijke voordelen bieden in vergelijking met minerale transmissieoliën.

De geavanceerde technologie van Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 biedt een uitstekende prestatie voor toepassingen in een wijde reeks temperaturen, bevordert bescherming tegen thermische degradatie en oxidatie en draagt bij aan minder slijtage en corrosie, en een verbeterde afschuifstabiliteit en brandstofrendement.

Het is samengesteld om een natuurlijk hogere viscositeitsindex te bieden door synthetische basisoliën te gebruiken met een grotere filmsterkte bij hogere temperaturen dan minerale oliën. Deze technologie verzekert tevens effectieve smering bij temperaturen onder het vriespunt zonder kanaalvorming.

Eigenschappen en voordelen

De hedendaagse technologie heeft de prestaties van zware vrachtwagens en terreintoepassingen sterk verhoogd op het gebied van belasting, koppel, snelheid, beheersing en betrouwbaarheid door innoverende ontwerpen van aandrijfsystemen. Deze ontwerpen zijn aanzienlijk veranderd en hebben de eisen verhoogd die aan smeermiddelen voor aandrijfsystemen gesteld worden voor potentieel betere prestaties, verhoogde productiviteit en verlaging van bedrijfskosten. Voor zwaar belaste aandrijfsystemen zijn frictie beheersing, slijtagebescherming, thermische stabiliteit, afschuifstabiliteit, roest- en corrosiebescherming en bescherming van de afdichting kenmerken die optimaal gebalanceerd moeten worden om bij te dragen aan een verlengde levensduur van de versnellingsbak en de afdichting, een probleemloos gebruik en de capaciteit van een hoog koppel en hoge belasting in een wijde reeks toepassingen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen

Potentiële voordelen

Buitengewone thermische stabiliteit en weerstand tegen hoge temperatuur oxidatie. Lange levensduur versnellingsbak en lagers als gevolg van minimale afzetting
Lange levensduur afdichting
Uitstekende bescherming tegen lage snelheid/hoge koppel slijtage en hoge snelheid slijtage Verhoogde belastingcapaciteit
Verminderde onderhoudskosten en lange levensduur van de apparatuur
Uitzonderlijke afschuifstabiliteit Behoudt viscositeit en filmsterkte onder zware gebruiksomstandigheden om zo slijtage te voorkomen
Opmerkelijke lage temperatuur vloeibaarheid in vergelijking met een minerale olie Verminderde slijtage en gemakkelijke start
Goede weerstand tegen schuimvorming Behoud filmsterkte voor een betrouwbare smering
Verdraagzaam ten opzichte van de normale auto afdichtingen en pakkingen Verminderde lekkage and verminderde vervuiling

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Zwaarbelaste handgeschakelde transmissies, assen en eindaandrijvingen waar een API GL-5 en een Scania STO 1:0 & 2:0 A prestatie vereist is
  • Licht en zwaarbelaste trucks, bussen en bestelwagens
  • Terreintoepassingen waaronder: aannemerij, mijnbouw, steengroeven en landbouw
  • Andere zwaarbelaste industriële versnellingsbakken waaronder hypoid en wormwieloverbrengingen die werkzaam zijn in omstandigheden waar hoge snelheid/schokbelasting, hoge snelheid/laag koppel, en/of lage snelheid/hoge koppel voorkomen
  • Differentiëlen, eindaandrijvingen, en andere versnellingsbak toepassingen waar een smeermiddel wordt aanbevolen dat voldoet aan de API service GL-5 norm, aan multipurpose smering of EP transmissieolie
  • Apparatuur zoals lier vertraging en rupsvoertuig aandrijfassen die worden gebruikt bij temperaturen onder nul graden
  • Niet aangeraden voor toepassingen waar API GL-4 is voorgeschreven
  • Niet bestemd voor gebruik in automatische, handgeschakelde, of semi-automatische versnellingsbakken waar een motorolie of een automatische transmissievloeistof wordt voorgeschreven

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 voldoet aan of overtreft de volgende industrie- en fabrikantenspecificaties:

API GL-5 X
Scania STO 1:0 X

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:

Scania STO 2:0 A X

Typische eigenschappen

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140

SAE Klasse 75W-140
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40ºC 182
cSt bij 100 °C 25
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 170
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -45
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 203
Dichtheid bij 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,89

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet, of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.