Wij kunnen niet garanderen dat de onderstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.

CVT vloeistof

Mobil EZL 799 is een vloeistof speciaal bestemd voor transmissies waar een Ford ESP-M2C 166-H kwaliteit voorgeschreven wordt.

Eigenschappen en voordelen

  • Friction modified.
  • Hoge oxidatiebestendigheid.
  • Hoge thermische stabiliteit.
  • Biedt bescherming tegen corrosie.
  • Hoge viscositeitindex.
  • Geringe neiging tot schuimvorming.
  • Verdraagzaam ten opzichte van afdichtingmaterialen zoals toegepast in automatische transmissies.
Alle types automatische transmissies en meer in het bijzonder de CVT werkend volgens het Van Doorne’s duwschakelband principe.
[productblad th=”false” colwidth=”406|50″ colalign=”left|right”] Mobil EZL 799 heeft de volgende kwaliteit:
Ford ESP-M2C 166-H; X
VDT; X[/productblad]
[productblad th=”false” colwidth=”406|50″ colalign=”left|right”] Mobil EZL 799
Dichtheid bij 15 ºC, kg/m³, ASTM D 4052; 860
Viscositeit bij -40 ºC, cSt, ASTM D 445;40000
Viscositeit bij 18 ºC,cP, ASTM D 2602;1300
Viscositeit bij 40 ºC, cSt, ASTM D 445;39
Viscositeit bij 100 ºC, cSt, ASTM D 445;8
Viscositeitsindex, ASTM D 165;182
Vlampunt, COC, ºC, ASTM D 92;205
Zuurgetal, TAN, mg KOH/g, ASTM D 664;0.5
Kleur;Rood
Koperstrip corrosie, (3h, 100ºC), ASTM D 130;1
Corrosie test, ASTM D 665A;Geslaagd[/productblad]
Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de Europese Richtlijn inzake Gevaarlijke Stoffen en Preparaten. Nadere informatie op het Esso Veiligheidsinformatieblad.

8-2001

ESSO Nederland B.V.
Postbus 1
NL-4803 AA BREDA
Tel.: 076-529 1300

ESSO Belgium, divisie van ESSO B.V.B.A./S.A.R.L.
Postbus 100
B-2060 ANTWERPEN 6
Tel.: (03) 226 27 74