MOBIL ATF EZL 799 (NL)

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » MOBIL ATF EZL 799 (NL)

MOBIL ATF EZL 799 (NL)

Wij kunnen niet garanderen dat de onderstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.

CVT vloeistof

Mobil EZL 799 is een vloeistof speciaal bestemd voor transmissies waar een Ford ESP-M2C 166-H kwaliteit voorgeschreven wordt.

Eigenschappen en voordelen

  • Friction modified.
  • Hoge oxidatiebestendigheid.
  • Hoge thermische stabiliteit.
  • Biedt bescherming tegen corrosie.
  • Hoge viscositeitindex.
  • Geringe neiging tot schuimvorming.
  • Verdraagzaam ten opzichte van afdichtingmaterialen zoals toegepast in automatische transmissies.
Alle types automatische transmissies en meer in het bijzonder de CVT werkend volgens het Van Doorne’s duwschakelband principe.
[productblad th=”false” colwidth=”406|50″ colalign=”left|right”] Mobil EZL 799 heeft de volgende kwaliteit:
Ford ESP-M2C 166-H; X
VDT; X[/productblad]
[productblad th=”false” colwidth=”406|50″ colalign=”left|right”] Mobil EZL 799
Dichtheid bij 15 ºC, kg/m³, ASTM D 4052; 860
Viscositeit bij -40 ºC, cSt, ASTM D 445;40000
Viscositeit bij 18 ºC,cP, ASTM D 2602;1300
Viscositeit bij 40 ºC, cSt, ASTM D 445;39
Viscositeit bij 100 ºC, cSt, ASTM D 445;8
Viscositeitsindex, ASTM D 165;182
Vlampunt, COC, ºC, ASTM D 92;205
Zuurgetal, TAN, mg KOH/g, ASTM D 664;0.5
Kleur;Rood
Koperstrip corrosie, (3h, 100ºC), ASTM D 130;1
Corrosie test, ASTM D 665A;Geslaagd[/productblad]
Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de Europese Richtlijn inzake Gevaarlijke Stoffen en Preparaten. Nadere informatie op het Esso Veiligheidsinformatieblad.

8-2001

ESSO Nederland B.V.
Postbus 1
NL-4803 AA BREDA
Tel.: 076-529 1300

ESSO Belgium, divisie van ESSO B.V.B.A./S.A.R.L.
Postbus 100
B-2060 ANTWERPEN 6
Tel.: (03) 226 27 74