Productbeschrijving

Mobil™ATF 134 FE is een vloeistof voor automatische transmissies, specifiekontwikkeld om de tandwielefficiëntie van automatische transmissies in delaatste generatie Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus verder te optimaliseren.


Eigenschappen en voordelen

MobilATF 134 is geformuleerd met een geavanceerd additievensysteem in combinatie meteen zorgvuldig geselecteerde samenstelling basisoliën die uitstekendethermische stabiliteit en slijtvastheid bieden naast voortreffelijkeeigenschappen bij lage temperaturen.


Toepassingen

MobilATF 134 FE is ontwikkeld voor de Daimler automatische transmissie type 7-GTronic Plus. De onderstaande producten worden geïntroduceerd voor alle marktenwaar het voorgaande product (Mobil ATF 134) voorheen verkocht werd. Mobil ATF134 FE is alleen mengbaar met andere officieel goedgekeurde MB 236.15 ATFs enis niet achterwaarts compatibel met vorige MB-ATF specificaties.


Specificaties en goedkeuringen

Mobil ATF 134 FE is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

MB-blad 236.15

X

Typische eigenschappen

Mobil ATF 134 FE

Kleur, DIN ISO 2549

Blauw

Viscositeit, DIN 51 562-1

cSt bij 40ºC

16

cSt bij 100 °C

4,2

Viscositeit bij -40 ºC, DIN 51398 mPas

3500

Stolpunt, ºC, DIN ISO 3016, min

-48

Vlampunt, ºC, DIN ISO 2592

186

Viscositeitsindex, DIN ISO 2909

176

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerdop de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit productnegatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in debedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen(MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijnbeschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit productmag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is.Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu tebeschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.