Productbeschrijving

Mobil Agri Extra 10W-40 is een synthetisch multifunctioneel smeermiddel met extra hoge prestaties voor de meeste landbouwapparatuurtoepassingen. Dit STOU-smeermiddel biedt uitstekende prestaties voor diesel- en benzinemotoren, versnellingsbakken, hydraulica, eindaandrijvingen en oliebad remschijven in landbouwtoepassingen. Het is ontwikkeld met basisoliën van een hoge kwaliteit en een geoptimaliseerd additievensysteem. Mobil Agri Extra 10W-40 smeermiddel wordt aanbevolen voor gebruik in een wijde reeks zware toepassingen en extreme werkomstandigheden zoals in de landbouw.

Eigenschappen en voordelen

Landbouwondernemingen die een wijde reeks apparatuur inzetten die multifunctionele smeermiddelprestaties verlangen. De geavanceerde technologie in Mobil Agri Extra 10W-40 voldoet aan de diverse smeringseisen van deze apparatuur en vermindert het aantal smeermiddelen dat vereist is en de mogelijkheid van verkeerd gebruik. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen
Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit Minder slibopbouw en neerslag bij hoge temperaturen
TBN-reserves Betere beheersing van neerslagvorming
Goede bescherming tegen roest en corrosie Verminderde slijtage en een lange levensduur van apparatuur, vooral in hydraulische onderdelen
Effectief reinigend en oplossend vermogen Schonere motor en een lange levensduur van de motor
Behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid Minder schuursporen op de motor, minder polijsten (bore polishing) en een lager olieverbruik
Effectieve wrijvingseigenschappen en belastbaarheid Grotere drijfkracht, betere prestaties van de aandrijving en elimineert ratelen van natte remmen
Uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen en prestaties Makkelijkere start van de motor, minder slijtage van kritieke kleppentrien en een goede hydraulische respons
Goede verenigbaarheid met onderdelen
Multifunctioneel product
Langere levensduur van pakkingen en afdichtingen
Minder voorraad en minder kans op verkeerd gebruik

Toepassingen

  • Landbouwvoertuigen en apparatuur aangedreven door zowel diesel- als benzinemotoren
  • Versnellingsbakken in landbouwapparatuur en voedingssystemen die multifunctionele vloeistoffen vereisen

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Agri Extra 10W-40 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 10W-40
Massey Ferguson MF 1145 X
ZF TE-ML 06C/07B X
Mobil Agri Extra 10W-40 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
API CE/SF X
API GL-4 X
Allison C-4 (alleen landbouwtoepassingen) X
Massey Ferguson MF 1139 X
Massey Ferguson MF 1144 X
John Deere J27 X
Ford M2C 159B X

Typische eigenschappen

Mobil Agri Extra 10W-40
SAE Klasse 10W-40
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40ºC 85,0
cSt bij 100 °C 13,0
Viscositeit Index, ASTM D 2270 150
Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874 1,6
Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896 10,4
Stolpunt, °C ASTM D 97 -36
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,88

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.