Productbeschrijving

Mobil 1™ 0W-20 is een geavanceerde volledig synthetische motorolie ontwikkeld voor het bieden van uitstekende bescherming van de motor en verbeterde brandstofbesparing. Mobil 1 0W-20 voldoet aan of overtreft de eisen van verschillende voertuigfabrikanten en industrie-eisen en presteert beter dan conventionele oliën. Mobil 1 0W-20 wordt aanbevolen voor SAE 0W-20 en 5W-20 toepassingen.

Eigenschappen en potentiële voordelen

Mobil 1 0W-20 is samengesteld uit een gepatenteerd mengsel van high performance synthetische basisoliën, versterkt met een nauwkeurig gebalanceerd componenten additievensysteem. De geavanceerde volledig synthetische samenstelling met een lage viscositeit bevordert een hogere efficiëntie van de motor en een verbeterde brandstofbesparing. Mobil 1 0W-20 beschermt oliën met een hogere viscositeit bij hoge temperaturen terwijl de beste brandstofbesparing in de Mobil 1 reeks geboden wordt. De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Lage viscositeit, geavanceerde volledig synthetische formulering Draagt bij aan een beter brandstofrendement op basis van 0,2-2,3% potentieel beter brandstofrendement verkregen indien een olie met een hogere viscositeit vervangen wordt door een 0W-20 klasse. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het soort voertuig/motor, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige motorolie.
Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit Vermindert veroudering van de olie, hetgeen resulteert in langere bescherming
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen Snel starten bij koude temperaturen en ultrasnelle bescherming bevordert een verlengde levensduur van de motor
Uiterst gebalanceerd additievensysteem Uitstekende algehele smering en slijtagebescherming voor verschillende rijstijlen en rijomstandigheden, van licht tot zwaar, daar waar een 5W-20 of 0W-20 wordt aanbevolen

Toepassingen

Mobil 1 0W-20 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor SAE 5W-20 en 0W-20 toepassingen in alle soorten personenwagens, SUV’s, bestelwagens en lichte vrachtwagens die op benzine rijden.

  • Mobil 1 0W-20 is ontwikkeld voor het bieden van uitstekende bescherming van de motor en brandstofbesparing.
  • Mobil 1 0W-20 wordt aanbevolen voor extreem koude omstandigheden voor snel opstarten en een snelle smering.
  • Mobil 1 0W-20 wordt niet aanbevolen voor tweetakt- of luchtvaartmotoren, tenzij specifiek goedgekeurd door de fabrikant.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil 1 0W-20 voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SN

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

ILSAC GF-5

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

FORD WSS-M2C947-B1

Mobil 1 0W-20 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
General Motors Service Fill dexos1™ Gen 2 (licentienummer D10101GH015)

Volgens ExxonMobil heeft Mobil 1 0W-20 het volgende kwaliteitsniveau:
General Motors GM 6094M
API CF

Typische eigenschappen

Mobil 1 0W-20
SAE Klasse 0W-20
Viscositeit bij 100º C, cSt (ASTM D445) 8,7
Viscositeit bij 40º C, cSt (ASTM D445) 44,8
Viscositeitsindex 173
Asgetal, gew% (ASTM D874) 0,8
HTHS Viscositeit, mPa•s bij 150º C (ASTM D4683) 2,7
Fosfor, gew% (ASTM D4951) 0,065
Vlampunt, ºC (ASTM D92) 224
Total Base Number (ASTM D2896) 8,8
MRV bij -40º c (ASTM D4684) 9200
Dichtheid bij 15,6 ºC g/ml (ASTM D4052) 0,841

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.