Teruggaaf dieselkosten door brandstofleveranciers

Den Hartog b.v. » Nieuws » Teruggaaf dieselkosten door brandstofleveranciers
  • teruggaaf dieselkosten brandstofleveranciers

Teruggaaf dieselkosten door brandstofleveranciers

Kosten diesel voor off-road sector soms lager dan voor wegvervoer

Diesel verbruikt door (land)bouwvoertuigen valt buiten de verplichtingen die gelden voor hernieuwbare (duurzame) energie. Er hoeft geen biodiesel aan te worden ‘toegevoegd’, waardoor deze diesel iets minder kost. Er zijn brandstofleveranciers die een deel van deze lagere kosten delen met de afnemer. Hoe teruggaaf dieselkosten door brandstofleveranciers werkt leest u in dit artikel.

In Nederland is de zogenaamde regelgeving Energie voor Vervoer van kracht geworden. Deze regelgeving is gebaseerd op de Europese richtlijnen 2009/28/EG en 2009/30/EG. Doel van de regelgeving is om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen. Dat is energie afkomstig uit niet-fossiele brandstoffen die hernieuwbaar oftewel duurzaam zijn. Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn wind, zon, waterkracht, biogassen en biobrandstoffen. Verder moeten de brandstoffen voldoen aan duurzaamheidseisen en moet de CO2– uitstoot van brandstoffen worden verminderd.

 Uitzondering jaarverplichting

Alleen brandstoffen die worden geleverd aan weg- en spoorvoertuigen in Nederland vallen onder de jaarverplichting voor hernieuwbare energie. Leveringen van brandstoffen aan niet voor de weg bestemde mobiele machines zijn uitgezonderd van de jaarverplichting. Hieronder vallen alle landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, zoals zelfrijdende werktuigen en grondverzetmachines. Alle voertuigen waarin tot 2013 rode diesel mocht worden getankt, vallen buiten de verplichting van het systeem van hernieuwbare brandstoffen. De brandstofleverancier hoeft in die diesel geen biobrandstof bij te mengen. Of er hoeft voor diesel, geleverd aan de off-road sector geen zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s, zie kader) te worden aangekocht.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor brandstof voor het vervoer. Bedrijven die brandstoffen leveren voor het vervoer in Nederland moeten een jaarlijks toenemend aandeel hernieuwbare energie leveren. Dit is de jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer (HEV).

 De jaarverplichting heeft betrekking op benzine, diesel, vloeibare biobrandstoffen en/of vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan weg- of spoorvoertuigen in Nederland. Voor 2017 is het verplichte aandeel hernieuwbare energie in vervoer vastgesteld op 7,75 % van de energie-inhoud. Het verplichte aandeel loopt in de jaren erna geleidelijk op naar 10 % in 2020.

Lagere kosten

Barend van Kooten, directeur van Den Hartog B.V. in Groot- Ammers legt uit hoe het systeem in elkaar steekt: “In theorie liggen voor een brandstofleverancier de kosten van diesel geleverd aan de off-road sector lager dan van diesel voor het wegtransport. Er hoeft geen biodiesel, die duurder is dan minerale diesel, te worden bijgemengd. Er hoeven ook geen ook HBE’s voor diesel in de off road-sector te worden ingeleverd. Een brandstofleverancier moet dan wel aantonen dat er diesel is geleverd aan niet voor de weg bestemde machines.”

Voor de brandstofleveranciers geeft teruggave dus wel extra administratieve verplichtingen. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) controleert de leveranciers op de geregistreerde leveringen aan de eindverbruiker.

Hernieuwbare Brandstofeenheden

In de benzine-en dieselbrandstofmarkt worden de biobrandstoffen bijgemengd en hiervoor worden certificaten uitgegeven, zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s). De brandstofdepots voorin de keten, die ook een status hebben als Accijns Goederen Depot (AGP) en dus de accijns afdragen aan de overheid, moeten middels het aankopen van HBE’s de biobijmenging op papier regelen. Het hoeft dus niet gelijk te lopen met de fysieke brandstof die hij verkoopt. Als aan het eind van het jaar maar aantoonbaar is dat alle diesel, verkocht aan weg- en spoorvoertuigen, is afgedekt met HBE’s overeenkomstig het percentage bio verplichting. Als bedrijven meer biobrandstoffen bijmengen dan hun jaarverplichting, dan kunnen ze deze extra ontstane HBE’s verkopen aan andere bedrijven. Voor diesel afgeleverd aan de off-road sector hoeven geen HBE’s te worden ingeleverd bij de NEa. Wel moet de brandstofleverancier aantonen dat de afgeleverde diesel is verbruikt door niet voor de weg bestemde machines.

Creditering dieselkosten

Brandstofleveranciers kunnen hierdoor een deel van lagere kosten van diesel voor off-road gebruik crediteren aan de eindgebruiker. Dit is echter geen verplichting, teruggaaf gebeurt op vrijwillige basis. Barend van Kooten: “Vandaar dat wij onze klanten actief benaderen met het verzoek om opgave te doen van het jaarverbruik diesel in voertuigen in de off-road sector. Wij willen namelijk graag een voordeel voor onze klanten halen. Maar daarvoor moeten zij wel een ondertekende verklaring verstrekken aan ons. Daarop crediteren wij”

Diverse brandstofleveranciers hebben hun afnemers hierover geïnformeerd en gevraagd om een opgave te doen van de hoeveelheid diesel die is verbruikt door landbouwtrekkers en mobiele machines. De teruggave varieert per brandstofleverancier, maar ligt gemiddeld tussen de 0,8 en 1 cent per liter diesel. Hoeveel brandstofleveranciers de brandstofkosten crediteren en hoeveel dat niet doen is niet bekend. Bij brandstofleveranciers die de afnemers actief benaderen is het duidelijk dat zij meedenken met de klant.

Bij brandstofleveranciers die dit niet doen is voor de afnemer niet duidelijk of zij gecompenseerd worden. Het kan zijn dat alle diesel die zij verkopen is afgedekt met HBE’s, dat alle administratieve verplichtingen en risico’s niet opwegen tegen het voordeel of dat zijn voorleverancier met een AGP-status deze administratieve verplichtingen en risico’s niet wil hebben. Wanneer u niet benaderd bent door uw brandstofleverancier kunt u daar navragen hoe deze omgaat met levering van diesel voor (land)bouwvoertuigen.

Einde uitzondering mobiele machines

De uitzondering van de jaarverplichting voor diesel voor mobiele machines geldt naar verwachting alleen nog voor 2017 en is ook niet te corrigeren op voorgaande jaren. Het voornemen van de overheid is om ook de geleverde diesel voor de off-road sector vanaf 2018 onder de jaarverplichting HEV te laten vallen. Dit zal dan het einde betekenen van de vrijwillige teruggaaf door brandstofleveranciers.

Verschenen in Cumela Mei 2017.