HVO Biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil) is een van de drie meest bekende huidige biobrandstoffen voor het bedrijfsleven. HVO Diesel is een renewable diesel die qua CO2 emissie verlaging tussen FAME (Fatty Acid Methyl Esther) en BTL (Biomass-to-liquid) in zit. Bij 100% HVO is het mogelijk van 89% tot 100% CO2 te besparen. Daarnaast kan ook aanzienlijk bespaart worden op fijnstof en stikstof uitstoot.

Biodiesel

In totaal zijn er momenteel twee biodiesels die vrij bekend zijn en in sommige gevallen al gebruikt worden. De eerste is FAME, de tweede dus HVO en de derde BTL (Biomass-to-liquid). FAME wordt gemaakt van dierlijke en plantaardige oliën en vetten naar vetzuuresters. Afhankelijk van de biomassa die gebruikt wordt om FAME te maken zijn de methyl esters geschikt om te gebruiken. Zo is gebruikt frituurvet geschikt voor FAME.  Echter moet dit frituurvet goed gereinigd worden. Omdat FAME gebaseerd wordt op esters zorgt dit product voor viezigheid en het verstoppen van filters. Esters zijn zeer polair. Normaal gesproken een voordeel, in FAME een gedeeltelijk nadeel. Bij FAME trekken de esters vocht en vuildeeltjes aan. Daardoor kan de diesel vervuilt raken en filters kunnen verstoppen.

Renewable diesel in de vorm van HVO Diesel

De tweede renewable diesel is HVO. Bij het maken van FAME wordt gebruik gemaakt van methanol als katalysator. Terwijl bij HVO gebruik wordt gemaakt van waterstof. Het HVO proces ontrekt zuurstof uit de brandstof. Bij verestering blijft zuurstof in de brandstof zitten. Hierdoor is HVO diesel een veel schonere brandstof dan FAME.

Voordelen HVO Biodiesel

HVO Diesel is een typische biobrandstof die ook de typische voordelen van een biobrandstof heeft. In de eerste plaats kan er een enorme CO2 emissie verlaging geclaimt worden. Afhankelijk van de mengverhouding kan deze variëren van 10-100%.

Tweede besparing is op het gebied van fijnstof of PMx. Hier kan, afhankelijk van de mengerhouding, een besparing van 10-34% gerealiseerd worden.

Het derde grote voordeel is op het gebied van stikstofuitstoot. Stikstof kan, weer afhankelijk van de mengverhouding, terug gebracht worden met 5-37%.

Het vierde grote (milieu)voordeel is op het gebied van zwavel en aromaten. Hier kunnen besparingen gerealiseerd worden van 50% of meer. Dit is afhankelijk van de mengverhouding.

De voordelen van BTL zijn nog iets kleiner. Als voorbeeld kan hier een CO2 besparing  van ongeveer 80% genoemd worden. Dit is afhankelijk van de mengverhouding Een ander voorbeeld is op het gebied van zwavel deeltjes en aromaten. BTL bevat net als HVO geen zwaveldeeltjes of aromaten. Daardoor is de Zwaveluitstoot zo goed als nul.

Renewable Diesel

Renewable diesel is een term die gebruikt wordt voor de tweede generatie biobrandstoffen. Deze biobrandstoffen maken geen aanspraak op biomasssa wat ook gebruikt of verwerkt kan worden tot voedsel.

Renewable diesel ook voor u?

Voor de aannemerij is HVO Biodiesel bijzonder interessant. Omdat tegenwoordig, zeker in aanbestedingen vanuit overheid, CO2 emissie een grote rol speelt, kan HVO/BTL voor u een grote rol spelen. HVO kan tot 100% CO2 besparen. Op het aanbestedingsbedrag kan dit vervolgens enorme bedragen schelen.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid is het laatst aangepast in 2013. In hoofdstuk 3.3.1 zijn zogenaamde “duurzaamheidscriteria” opgenomen. Dit hoofdstuk heet “Monitoring duurzaamheid”. Hierin staat dat aan de potentiële werknemers wordt gevraagd om mee te werken aan CO2-reductie. Leveranciers die bijdrage aan een structurele reductie van CO-uitstoot krijgen een hogere beoordeling op het onderdeel duurzaamheid. Dit onderdeel valt onder het onderdeel milieucriteria.

Aanpassingen voor de HVO Biodiesel?

Voor het gebruikt van dit product zijn geen grote aanpassingen nodig. Ook hoeft u niet bang te zijn voor de groei van bacteriën in de motor. Hierdoor zullen filters ook  niet verstoppen. De onderhoudsbeurten zullen niet vaker voorkomen. Ook de verversingstermijnen van de olie blijven hetzelfde. Dit was bij andere biodiesels anders.

Problemen met een koude start zijn met deze renewable diesel ook voorbij. Door een hoger cetaangetal heeft de brandstof meer energie. Hierdoor is een start met koude temperatuur eenvoudig. Door dit hoge cetaangetal verbrand de brandstof ook schoner en krijgt de motor meer vermogen.

Meer over Biobrandstoffen en de achtergrond daarvan.

Binnen 2 uur een offerte!

Naam

Bedrijf

Email

Product

Verpakking

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten

*Op werkdagen tijdens kantooruren

Terug naar CO2 Saving Diesel