Door de almaar opkomende aandacht voor mens en milieu liggen de verschillende uitstoten onder een vergrootglas. Dit is ook te merken in het wegtransport waar de nu algemeen bekende EURO norm van toepassing is. Deze norm focust zich voornamelijk op het terugdringen van schadelijke deeltjes en wat minder op het terugdringen van CO2. Het terugdringen van deze NOx deeltjes is te realiseren met AdBlue en Optispray.

Wat kost dit spul?

Wat is de werking van AdBlue?

Een van de manieren om NOx uitstoot terug te dringen is het gebruik van een SCR (Selective Catalystic Reduction). Samen met het gebruik van AdBlue zorgt dit systeem ervoor dat de NOx uitstoot verminderd wordt. Tegenwoordig wordt er vrijwel geen vrachtwagen of tractor meer gefabriceerd zonder een SCR. Voor elke tractor die u aanschaft moet u dus ook nabehandelingsvloeistof gaan gebruiken. Hoe werkt Adblue eigenlijk en wat doet het?

Het proces

De SCR en de AdBlue komen in actie aan het einde van het verbrandingsproces. Op het moment dat de uitlaatgassen de vrachtwagen, auto of tractor uit gaan. Hiervoor zit tegenwoordig in dit proces verplicht een DPF (bij dieselauto). Dit proces ziet er als volgt uit.

SCR werking van Adblue

AdBlue wordt vlak voor de uitlaatpijp ingespoten richting de SCR katalysator. In de pijp vanaf de inspuiting tot aan de katalysator vindt er hydrolyse plaats. Hierbij wordt de AdBlue ontleed in water (H2O) en Ureum (CO(NH2)2. Door hoge temperaturen in de uitlaat zorgen ervoor dat deze hydrolyse plaats vindt. De water en ureumdelen verdampen tot ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2).

SCR werking van adblue

In de katalysator reageert de gevormde ammoniak selectief en bij voorkeur met de instromende stikstofdioxide (NO en NO2). Door de reactie ontstaan er stikstof (N2) en waterdamp (H2O). Deze stoffen zijn echter niet schadelijk voor mens en milieu.

Hoeveelheid AdBlue

De hoeveelheid in te spuiten AdBlue moet goed afgestemd worden. Een te grote hoeveelheid zorgt voor een overschot van ammoniak in de uitlaat. Dit zorgt weer voor stinkende uitlaatgassen. Aan de andere kant zou te weinig AdBlue weer zorgen voor de uitstoot van de schadelijke stoffen.

En wat doet Optispray?

Sommige systemen en motoren draaien langzaam of onregelmatig waardoor deze nooit echt op temperatuur komen. Door deze temperatuur kan de hydrolyse, zoals hierboven beschreven, minder goed uitgevoerd worden. Dit resulteert in een kristallisatie van de AdBlue. Omdat hydrolyse zich voor de SCR bevindt gaat de gekristalliseerd substantie uw SCR in, en zal resulteren in een verstopping van dit systeem. Het product Optispray voorkomt dit. Dit product heeft een bepaalde zeeptoevoeging waardoor kristallisatie niet optreedt. Optispray wordt daarom vaak aangeraden in toepassingen die bepaalde temperaturen waarschijnlijk niet zullen halen.

Meer lezen hierover