Stage IV en Tier 4 normen uit Amerika en Europa zijn bedoeld om de uitstoot van fijnstof- en stikstof deeltjes te reduceren. In veel gevallen tot bijna 0 deeltjes. Door deze wetgeving zijn motoren en tractoren fabrikanten nieuwe technologieën gaan ontwikkelen. Deze technologieën worden emissiereductietechnologieën genoemd. Een EGR, een SCR of een roetfilter, hieronder wordt een aantal van deze technologieën uitgewerkt. Ook kan het gebruik van low SAPS olie uw emissieprofiel verbeteren.

EGR (Uitlaatgasrecirculatiesysteem)

NOx reductie

Bij een EGR is het de bedoeling dat deze een gedeelte van de uitlaatgassen terug voert naar de motor. Tijdens het terug voeren worden de uitlaatgassen gekoeld. Vervolgens worden deze uitlaatgassen gekoeld de verbrandingskamer ingebracht.

EGR Uitlaatrecirculatie systeem

SCR (Selectieve Katalytische Reductie)

NOx reductie

Bij de SCR wordt er gebruik gemaakt van een nabehandeling in de uitlaat. De SCR wordt daarom ook wel een uitlaatnabehandelingssysteem genoemd. Door middel van een katalysator worden de NOx deeltjes gesplitst in stikstof en waterdamp. De katalysator bestaat uit een waterige oplossing van ureum. Deze oplossing wordt commercieel ook wel AdBlue genoemd. Ureum is een stikstofhoudende organische verbinding en blijkt erg nuttig bij het terugdringen van NOx deeltjes in de uitlaatgassen.

SCR werking van Adblue

DPF (roetfilter)

Fijnstof reductie

Een roetfilter heeft als doel om roetdeeltjes die normaal gesproken door een uitlaat uitgespuugd worden nu in dit filter blijven zitten. Deze roetdeeltjes worden vervolgens in dit roetfilter verbrand om zo koolstofdioxide te krijgen. Na verloop van tijd kan ophoping van as wel ervoor zorgen dat deze vervangen moet worden.

Diesel particulate filter dieselfilter

Low SAPS olie

Naast bovenstaande technieken zijn er ook nieuwe oliën ontwikkeld. Niet alleen emissiereductietechnologieën dragen dus bij een emisseverminderingen. Zogenaamde low SAPS oliën bevatten weinig zwavel, stikstof- en zwaveldeeltjes. Deze oliën zijn vaak ook beter in staat om de bovengenoemde emissiereductietechnologieën beter te smeren. Low SAPS staat eigenlijk voor oliën die minder metaalhoudende additieven, fosfor en zwavel bevatten. In het Engels is dit Sulphated Ash, Phosphor en Sulpher. Bij elkaar zorgt dit voor SAPS.