Het is belangrijk om te onthouden dat waar, wanneer en hoe je bemonsterd invloed heeft op de kwaliteit van het resultaat van uw olie analyse. Wanneer je een representatief resultaat wil analyseren zult u een representatief monster bij een constante frequentie moeten nemen. Daarnaast vanaf dezelfde locatie en met behulp van de juiste bemonsteringstechnieken. Uiteraard moet de huidige situatie volledig duidelijk zijn (type olie, type machine, olie-uren, machine-uren, etc.)

Ik wil ook graag oliemonsters nemen via MobilServ

Oliesoorten voor olie analyse

Het lab vergelijkt de ingestuurde olie altijd met de originele olie. Daarbij komt dat verschillende typen olie, verschillende samenstellingen hebben. Zo heeft motorolie veel meer additieven dan hydraulische olie. Meest voorkomend typen olie zijn hydraulische olie, motorolie en tandwielkastolie.

Het stappenplan voor een oliemonster en olie analyse

Om de beste monsterresultaten te krijgen kan u zich het beste houden aan de volgende drie stappen:

Gebruik een bemonsteringsplanning

Bepaal een bemonsteringsplanning. Integreer de planning in het bestaande onderhoudsprogramma. Bemonster de apparatuur bij de standaard werktemperatuur. Dit kan doormiddel van een monsterklep, vacuüm pomp of een bemonsteringsbuis. Wees voorzichtig bij olietemperaturen van boven de 50°C.

Gebruik een juiste en bewezen procedure

Volg de onderhoud best practices:

  • Draag veiligheidskleding (veiligheidsbril, handschoenen, etc) tijdens het bemonsteren.
  • Maak alleen gebruik van nieuwe monsterflesjes en houd de dop op de flesjes tot het moment van bemonsteren.
  • Maak het gebied rond het monsternamepunt schoon.
  • Spoel het nieuwe monsterflesje met de olie die bemonsterd moet worden. Voor een deeltjes analyse monster kan u het flesje het beste drie maal spoelen voordat u het uiteindelijke monster neemt.
  • Voorkom het nemen van monsters van de aftapplug waar het moeilijk is om een representatief monster te nemen. Wanneer dit niet te voorkomen is, neem dan het monster wanneer de olie nog warm is en halverwege het aftapproces.
  • Gebruik geen ontvettingsmiddelen om bemonsteringsgereedschap schoon te maken. Sporen van ontvettingsmiddelen kunnen de analyse beïnvloeden.

Zorg voor een eerlijk vergelijk met eerdere oliemonsters

Bewaar het gebruikte gereedschap en monstername details. Het identificeren van trends is belangrijk om olie analyse resultaten te begrijpen. Het documenteren van de onderhoudsinformatie van de apparatuur (datum van de bemonstering, hr/mi/k, makeup oil, etc.) zorgt ervoor dat u het monster kan normaliseren en de beoordeling van de monsterresultaten kan verbeteren.

Juiste interpretatie oliemonster is olie analyse

Wanneer het bovenstaande proces gevolgd wordt bent u een stap dichterbij het begrijpen van het levensbloed van uw apparatuur. Hierop volgt het interpreteren van uw analyse resultaten. Met deze verkregen inzichten kan bepaald worden of en wat de oorzaken zijn van het niet-optimaal werken van uw apparatuur.

MobilServ

In MobilServ, het analyseprogramma van Mobil, wordt altijd een trend-analyse gemaakt. Daardoor is er een historie te zien die vaak t.o.v. een enkele analyse rijke informatie weergeeft. Hieronder een voorbeeld.

Slijtagedeeltjes oliemonsters olieanalyse