Slide background

Olie conditie monitoring

Verlaging van het smeerolie verbruik

Schonere motoren

Minder revisie & optimale prestaties

Leveringen voor de visserij gaan uitsluitend via coöperaties en bunkerstations. Innovatie is een van de sleutelwoorden in deze sector. Daarnaast moet de visserij iedere keer weer inspelen op de eisen van de overheid, zowel Europees als landelijk. Ook de groei van de high speed motoren, die nodig is om te voldoen aan de laatste emissie-eisen, is een ontwikkeling die de visserijbranche niet voorbij gaat. De belasting van de kotter is van belang om een smeeradvies te bepalen. Dit zijn zaken die bepalend zijn voor het advies van Den Hartog. U kunt met Den Hartog rekenen op een pro actieve en doelgerichte ondersteuning en training. In deze branche wordt veel gebruik gemaakt van Signum olieanalyses.

ISO, DIN, ACEA, API en AGMA zijn allen instituten waarmee Mobil nauw samenwerkt. Een algehele trend is dat OEM ‘s met eigen goedkeuringen komen. Mobil biedt voor u met deze aanpak zekerheid in een tijd waarin er in de visserij veel verandert.

De voordelen voor u in deze branche op een rij:

  • Een assortiment waarbij, met zo min mogelijk producten, zoveel mogelijk onderdelen gesmeerd kunnen worden conform de eisen en specificaties van de fabrikanten. De voordelen: beperkte voorraad (= lagere investering), minder magazijnruimte en lagere milieurisico’s;
  • Kosteloos advies en een doelgerichte training van uw personeel.
  • Proactieve ondersteuning om u goed te begeleiden en/of op te leiden rondom de smeermiddelen keuze.
  • Mobil Delvac besparingen.
  • Mobil SHC besparingen.
  • Advies en analyses voor de overige voordelen & besparingen.
  • Alles in eigen hand.

 

Mobil 1