Walsolieconcentraat voor het walsen van aluminium

De WYROL reeks producten is een veelomvattend gamma vloeibare additiefconcentraten om de wrijvingkarakteristiek van koudwalsoliën, zoals de Somentor reeks te optimaliseren. Ze zijn samengesteld en beschikbaar gesteld om het rendement van aluminium walsprocessen te optimaliseren en om een mooie oppervlaktefijnheid en een kwalitatieve goede kernstructuur te verkrijgen.

Wyrol 2 is een krachtig antioxidant concentraat, dat gebruikt wordt om de levensduur van de walsolie te verlengen.

Wyrol 4 en 8 zijn beide samengesteld uit een smering bevorderend additief en een kleine hoeveelheid antioxidant. Deze producten worden toegevoegd om de wrijvingskarakteristiek van aluminium walsolie op te peppen. Ze bieden de walsmeester ook de gelegenheid om de samenstelling van de walsolie aan te passen aan de vereisten van een specifieke wals.

Wyrol 10, 12 en 15 bevatten meerdere smering bevorderende additieven, die samen met een antioxidant uitstekende smeereigenschappen verlenen aan de aluminium koudwalsolie in variërende toepassingen.

Wyrol 2, 4, 6, 8, 10 en 12 voldoen allen aan de FDA 21 CFR 178.3910(a) ”Oppervlakte smeermiddel gebruikt in de productie van metalen artikelen” en worden gebruikt voor het walsen van folie of plaatmateriaal voor voedingsmiddelen.

Eigenschappen en Kenmerken

Wyrol producten stellen de gebruiker in staat flexibel om te springen met de walsolie kwaliteit om optimaal aan specifieke kwaliteitseisen van de wals, of het eindproduct, te voldoen. Dit leidt tot een verhoogde productie en de mogelijkheid om meerdere kwaliteiten aluminium op één wals te verwerken en zo minder uitvalmateriaal te produceren.

WYROL producten bieden de volgende voordelen:

  • Optimalisatie van de productiewals en betere eindkwaliteit.
  • Kan de levensduur van de walsolie verlengen.
  • Verbeterde kwaliteit van de walsproducten.
  • Minder fouten en minder afvalproductie

Toepassingen

  • Additieven concentraat voor optimalisatie van de levensduur van de walsolie en van de prestatie in aluminium koudwalsen.

Specificaties en Goedkeuringen

Wyrol bereikt of overtreft de eisen van: 2 4 6 8 10 12 15
FDA 21 CFR 178.3910(a) X X  X X X X

Typische Kenmerken

Wyrol 2 4 6 8 10 12 15
Visuele beoordeling Klaar en helder Klaar en helder Klaar en helder Klaar en helder Klaar en helder Klaar en helder Klaar en helder
Dichtheid 15ºC, ASTM D 4052, kg/L 830 795 858 830 840 835 846
Kinematische viscositeit bij 40ºC, mm²/s, ISO 3104 2.2 2.5 2.3 8.0 2.8 8.2 9.3
Stolpunt, ºC, ISO 3016 +18 +24 -3 +18 +6 +18 +9
Vlampunt, PM, ºC, ISO 2719 93 93 111 110 80 105 154
Asgetal, mass%, ISO 6245 ‹0.005 ‹0.005 ‹0.005 ‹0.005 ‹0.005 ‹0.005 0.015
TBN, mgKOH/g, ISO 6618 ‹0.3 55 ‹0.2 ‹0.1 ‹0.5 ‹0.1 ‹0.85

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.