Roestwerende olie

Mobilarma 500 Serie zijn veelgebruikte producten, voornamelijk bedoeld als inloop- of conserveringsoliën die effectieve bescherming bieden tegen roest op de inwendige oppervlakken van machines. Ze zijn uitzonderlijk geschikt als inloop- en beschermolie voor benzine- en dieselmotoren. Het product verdringt water van metaaloppervlakken en vormt een sterke waterwerende film om roest en corrosie tegen te gaan. Mobilarma 500 Serie oliën nemen vocht op en vormen een water-in-olie emulsie zodat de machinedelen, in contact met elkaar, nog steeds worden gesmeerd. Hun hoge chemische stabiliteit en hun anti-slijtage en detergerende eigenschappen maken hen geschikt als zeer goede smeermiddelen voor een beperkte gebruiksperiode. In de meeste gevallen behoeft het achterblijvend roestwerend middel niet te worden nagespoeld, indien de machine met smeerolie of hydraulische olie wordt afgevuld.

Naspoelen met smeerolie is echter toch aanbevolen om de laatste resten Mobilarma te verwijderen indien:

1. Mobilarma 500 niet voldoet aan de oliespecificaties van de fabrikant van de machine bij de opgegeven belasting en temperatuur.

2. Het aflaten van de olie moeilijk is en achterblijvende olie in het carter moeilijk te vermijden is.

3. Het achterblijven van Mobilarma de eigenschappen van de voorgeschreven olie negatief beïnvloedt, zoals bv: de verhoging van het vlokpunt in koelinstallaties, de vorming van emulsies met vocht of het verlagen van anti-slijtage eigenschappen in hydraulische installaties.

4. Het verminderen van de waterafscheiding van de verse smeerolie in turbines en gelijkaardige machines.

Eigenschappen en Voordelen

Mobilarma 500 producten zijn goede smeermiddelen met goede roestbescherming. Dit laat veilige opslag toe van machines die niet onmiddellijk in gebruik worden genomen, of tijdelijk in dienst zijn, bij lage of gemiddelde belasting voor een beperkte duur.

Deze producten verschaffen goede roestbescherming en verminderen de kans op beschadiging die kan optreden in periodes van niet gebruik. Ze vermijden dure reiniging- of spoeloperaties vóór het terug in gebruik nemen van machines.

Eigenschappen Voordelen
Zeer goede roest- en corrosie bescherming. Hoog roestbescherming tijdens seizoensopslag.
Lagere reinigingstijden vereist voordat machines terug in productie worden geplaatst.
Verdringt water van metaaloppervlakken en vormt sterke beschermde film.
Effectieve anti-slijtage eigenschappen. Beschermt tegen slijtage
Dubbel effect als smeermiddel en roestbescherming. Lagere kosten en minder tijd voor inlopen, testen en afstellen.
Vermijdt onnodig spoelen met- en aflaten van olie.

Toepassingen

  • Inloop- en conserveringsolie voor machines en industriëel materiaal.
  • Bescherming van turbines die worden opgelegd.
  • Hydraulische installaties waar vocht aanwezig is en waar emulsievorming de installatie in zijn werking niet hindert.
  • Als test- en kalibreerolie.

Typische kenmerken

Mobilarma 500 Series 522 524
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 28.8 88.4
cSt @ 100ºC 5.0 10.5
Viscositeit Index, ASTM D 2270 95 95
Stolpunt, ºC, ASTM D 97, max -24 -18
Vlampunt, ºC, ASTM D 92, min 182 218
Dichtheid 15ºC, ASTM D 4052, kg/L 7.3 7.36

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

 

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.