Mobilube HD-A 85W-90

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobilube HD-A 85W-90

Mobilube HD-A 85W-90

Hoogwaardige transmissieolie voor voertuigen

Mobilube HD-A 85W-90 is een transmissie-olie voor zwaarbelaste toepassingen, samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en een vooruitstrevend additieven pakket. Dit smeermiddel is ontworpen voor transmissies, assen en eindaandrijvingen waar hoge drukken en schokbelasting optreden en wordt door ExxonMobil aanbevolen voor toepassingen waar een API GL-5 niveau vereist is.

Eigenschappen en Voordelen

De hedendaagse zwaarbelaste toepassingen stellen hoge prestatie-eisen aan de gebruikte transmissie-olie. Hogere snelheden, hoger koppel en een zwaardere belasting vragen verbeterde formulaties om de levensduur van het materiaal te verlengen en om lage operationele kosten te bewerkstelligen. Verlengde verversingstermijnen stellen bijkomende eisen aan de olie, wat een doelbewuste keuze in basisoliën en additieven met zich meebrengt. Mobilube HD-A 85W-90 werd geformuleerd om aan deze uitdagingen te beantwoorden.

De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen
Uitstekende thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen. Verlengde levensduur van tandwielen en lagers door minimale neerslag.
Verlengde levensduur van de dichtingen.
Goede bescherming tegen slijtage bij lage snelheid/hoog koppel en invreten door hoge snelheid, speciaal in zwaar belaste achterassen. Bestand tegen hoge belasting.
Verminderde onderhoudskosten en verlengde levensduur van het materiaal.
Doelmatige roest- en corrosiebescherming. Verminderde slijtage en langere levensduur van de onderdelen.
Universeel inzetbaar. Minder transmissie-oliën nodig.
Verdraagzaam met de gebruikelijke dichtingen. Minimum lekkage en minder vervuiling.
Verlengde verversingstermijnen mogelijk. Verhoogde productiviteit en lagere operationele kosten.

Toepassing

Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Voertuigen met handgeschakelde transmissies in zwaar belaste toepassingen, assen en eindaandrijvingen die API GL-5 niveau vereisen.
  • Personenwagens en lichte vrachtwagens, zware bedrijfsvoertuigen.
  • Industriële toepassingen: bouwindustrie, mijnindustrie, steengroeven en landbouw.
  • Ander zwaar belast materiaal in industriële en transporttoepassingen waar hoge snelheid/schokbelasting, hoge snelheid/laag koppel en/of lage snelheid/hoog koppel voorkomen.

Kenmerken en Goedkeuringen

Mobilube HD-A 85W-90 beantwoordt aan de volgende specificaties:
API GL-5 X
ZF-TE-ML 07A X
Mobilube HD-A 85W-90 heeft de volgende goedkeuringen:
MB-Approval 235.0 X
ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A X

Mobilube HD-A 85W-90 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten

MAN 342 Typ M1

X

Typische kenmerken

Mobilube HD-A 85W-90
SAE Graad 85W-90
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 184
cst @ 100ºC 17.0
Viscositeit Index, ASTM D 2270 99
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -24
Vlampunt,ºC, ASTM D 92 222
Dichtheid @15ºC, kg/l, ASTM D 4052 0.90

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.