Mobilube GX Series

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobilube GX Series

Mobilube GX Series

Beschrijving

Mobilube GX 80W-90 en 80W-140 zijn hoogwaardige, heavy-duty oliën voor versnellingsbakken samengesteld uit  hoge kwaliteit basisoliën en een vooruitstrevend additieven systeem.  Deze smeermiddelen werden ontwikkeld voor heavy-duty versnellingsbakken, assen en eindaandrijvingen waar bescherming tegen slijtage en invreten vereist is.  Ze worden door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen waar API GL-4 vereist is.

Eigenschappen en voordelen

Hedendaagse zwaar belaste toepassingen stellen hogere eisen aan de transmissie oliën.  Hogere snelheden, hoger koppel en zwaardere belasting vereisen verbeterde formulaties om de levensduur van de uitrusting te maximaliseren en de werkingskosten te optimaliseren.  Verlengde verversingsintervallen stellen bijkomende eisen aan de transmissie olie wat doeltreffende basisoliën en additieven vereist.  Mobilube GX 80W-90 en 80W-140 zijn ontworpen om al deze uitdagingen te beantwoorden.

De belangrijkste voordelen zijn:  

Eigenschappen Voordelen
Goede thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen Verlengde levensduur voor tandwielen en lagers door minimale neerslagvorming
Verlengde levensduur voor de dichtingen
Uitstekende roest- en corrosiebescherming Verlengde levensduur voor de onderdelen
Goede smering bij lage temperaturen Verminderde slijtage bij start en gemakkelijke start
Verdraagzaam met dichtingmaterialen Minder lekken en verminderde vervuiling

Toepassing

      Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Heavy-duty handgeschakelde versnellingsbakken, assen en eindaandrijvingen die een API GL-4 niveau vereisen.
  • Lichte en zware vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.
  • Aannemersmateriaal, tractoren en grondverzetmateriaal.
  • Andere heavy-duty industriële toepassingen waaronder hypoïde tandwielen die werken onder matige tot zware werkomstandigheden.

Kenmerken en Goedkeuringen

Mobilube GX is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen: 80W-90 140
API GL-4 X X

Typische Kenmerken

Mobilube GX Kenmerken    
SAE Viscosieteitklasse 80W-90 140
Viscositeit, ASTM D 445    
cSt @ 40ºC 135 447
cSt @ 100ºC 14.5 30.0
Viscositeit Index, ASTM D 2270 104 95
Stolpuntt, ºC, ASTM D 97 -33 -6
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 240 260
Dichtheid @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.89 0.91

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.