Productbeschrijving

De Mobilmet 420 Serie producten zijn multifunctionele, snijoliën met zeer hoge prestaties. De oliën zijn chloorvrij, niet-vlekkend en niet-corrosief. Ze zijn ontwikkeld voor lichte tot halfzware snijwerkzaamheden en kunnen tevens als smeerolie voor bewerkingsmachines en voor lichte hydraulische systemen gebruikt worden. De oliën zijn samengesteld uit hoge kwaliteit basisoliën en selectieve additieven voor een effectieve bewerkingsprestatie bij een wijde reeks werkzaamheden voor zowel ferro als non-ferro metalen. De oliën zijn licht van kleur en doorzichtig zodat de werkomgeving steeds zichtbaar is. De Mobilmet 420 Serie is ontwikkeld om mistvorming in de nabijheid van bewerkingsmachines tegen te gaan.

De vloeistoffen van de Mobilmet 420 Serie bieden weerstand tegen schuimvorming, zelfs bij uitzonderlijk spatten, voor een uitzonderlijke prestatie bij het smeren van bewerkingsmachines. Door hun lage stolpunt en hoge viscositeitsindex kunnen ze ook bij koude temperatuur gemakkelijk worden verpompt en behouden ze voldoende filmsterkte in de lagers bij hoge temperaturen en hoge belasting.

Eigenschappen en voordelen

In aanvulling op de machineprestaties die de Mobilmet 420 Serie biedt zijn de vloeistoffen multifunctioneel waardoor problemen verbonden met cross-contaminatie verminderd worden. Hierdoor wordt de productie verbeterd en is er minder uitval. Ze zijn samengesteld met gebruik van chloorvrije additieven waardoor de impact op het milieu door weggooien of overlopen verminderd wordt. Door de Mobilmet 420 Serie vloeistoffen is er minder ophoping op de hoeken en wordt het snijpunt tegen slijtage beschermd Ze verschaffen een betere oppervlak afwerking waardoor de noodzaak voor eindafwerking/bewerking vóór het slijpen mogelijk verminderd wordt.

Eigenschappen en mogelijke voordelen van de Mobilmet 420 producten zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Uitstekende machine prestatie Verhoogde productie door een langere levensduur van de werktuigen en minder stilstand voor vervanging of slijpen van het gereedschap
Betere oppervlak afwerking en precisie resulterend in minder uitval en betere eindproducten
Bevordert toename aanvoer- en machinesnelheden
Geschikt voor een wijde reeks ferro en non-ferro metalen en machinebewerkingen Minder soorten snijolie vereist voor potentieel minder voorraadkosten
Multifunctionele mogelijkheden Uitsluiting cross-contaminatie problemen voor bijkomende besparingen op voorraden
Lichte transparante kleur Verschaft steeds een goed zicht op het werkgebied

Toepassingen

De Mobilmet 420 Serie vloeistoffen worden aanbevolen voor een wijde reeks machinebewerkingen van alle soorten metalen. Ze kunnen multifunctioneel gebruikt worden wanneer een gewone vloeistof vereist is voor het smeren van een machine en als hydraulische vloeistof ervan uitgaande dat de juiste viscositeit geselecteerd is.

  • Mobilmet 423 en Mobilmet 424 worden aanbevolen voor metalen als aluminium, magnesium en legeringen van koper, brons en messing, maar zijn bovendien inzetbaar voor staal en gietijzer met een Brinell hardheid tot 200. Ze kunnen gebruikt worden bij zware snijwerkzaamheden of moeilijk te bewerken non-ferro metalen zoals silicone-koper, silicone-brons en koper-nikkel. Het zijn zeer efficiënte vloeistoffen voor het smeren van bewerkingsmachines die werken in wisselende temperatuuromstandigheden.
  • Mobilmet 426 en Mobilmet 427 worden aanbevolen voor kritische bewerkingen van non-ferro metalen en automatische bewerking van materialen met een Brinell hardheid tot 300.

Typische eigenschappen

Mobilmet 420 Serie 423 424 426 427
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 15 23 32 46
cSt bij 100 °C 3,5 4,9 5,7 6,9
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -15 -15 -15 -12
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 182 200 210 212
Dichtheid bij 15º C kg/l, ASTM D 1298 0,859 0,862 0,874 0,877
Koperstrip corrosie, ASTM D 130, 3 u bij 100 °C 1B (max) 1B (max) 1B (max) 1B (max)

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.