Mobilgrease XHP Mine Serie

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobilgrease XHP Mine Serie

Mobilgrease XHP Mine Serie

Premium lithium-complex smeervet met molybdeen-disulfide

De Mobilgrease XHP Mine producten zijn vooral ontwikkeld voor het smeren van extra zware terreinvoertuigen en mijninstallaties. Deze serie lithium-complex smeervetten bevat 5% molybdeen-disulfide, is beschikbaar in de gehele reeks NLGI klassen en kan in een wijde reeks werkomstandigheden en temperaturen gebruikt worden om de productiviteit te verhogen. De Mobilgrease XHP Mine serie heeft uitstekende “extreme-pressure” en antislijtage eigenschappen, blijft zeer lang in de toepassing zitten, biedt weerstand tegen de wegwassende werking van water en biedt verlengde service in moeilijke werkomstandigheden. Deze extra heavy-duty service smeervetten tonen een uitstekende structuurstabiliteit. Deze smeervetten tasten staal- of koperhoudende lagerlegeringen niet aan en zijn verenigbaar met conventionele afdichtmaterialen.

Mobilgrease XHP 320 Mine, 321 Mine, en 322 Mine zijn vooral ontwikkeld voor de superieure prestaties van deze smeervetten in bakkoppelpennen, draaipennen en zwaarbeladen chassiscomponenten. Mobilgrease XHP 100 Mine en 320 Mine zijn vooral geschikt voor centrale smeersystemen in zware apparatuur waarvoor een NLGI 0 klasse smeervet nodig is. Mobilgrease XHP 100 Mine en 320 Mine worden door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in centrale smeersystemen in terreinvoertuigen en mijninstallaties. Mobilgrease XHP 100 Mine kan tot -50°C (-58°F) goed toegediend worden. Mobilgrease XHP 321 Mine is een NLGI 1 klasse met zeer goede verpompbaarheid bij lage temperaturen en is ontwikkeld voor gebruik in koudere temperaturen. Mobilgrease XHP 322 Mine is een NLGI 2 klasse voor gebruik als een algemeen chassis smeermiddel.

Eigenschappen & voordelen

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine en 322 Mine zijn toonaangevend in de Mobilgrease productlijn en hebben een reputatie opgebouwd op het gebied van innovatie en uitstekende prestaties. De Mobilgrease XHP Mine Serie is ontwikkeld door ExxonMobil formuleringsdeskundigen en worden ondersteund door onze wereldwijde technische specialisten.

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine en 322 Mine zijn vooral ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van terreinvoertuigen en mijninstallaties die uitzonderlijke EP / antislijtage prestaties vereisen en welke op zijn plaats blijven, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals waterstralen, zwaar glijdende omstandigheden en hoge temperaturen. Deze smeervetten bieden de volgende eigenschappen, voordelen en mogelijke pluspunten:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Uitstekende EP en antislijtage eigenschappen Uitstekende bescherming apparatuur en mogelijk langere levensduur apparatuur, zelfs in zware werkomstandigheden
Hoog gehalte molybdeen-disulfide Optimale bescherming apparatuur in zeer glijdende mechanismes met verlengde nasmeerintervallen 
Uitzonderlijke weerstand tegen de wegwassende werking van water Verzekert een juiste smering en bescherming, zelfs in agressieve werkmilieus
Zeer goede verpompbaarheid bij lage temperaturen en capaciteiten bij gecentraliseerde systemen (Mobilgrease XHP 100 Mine en 320 Mine) Biedt uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen en een goede start, een belangrijke eigenschap voor afgelegen toepassingen

Toepassingen

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine en 322 Mine worden aanbevolen voor zware terrein- en mijntoepassingen voor wat betreft werkomstandigheden en waterstralen. De specifieke toepassingen zijn:

  • Bakkoppelpennen, draaipennen en zwaarbeladen chassiscomponenten
  • Centrale smeersystemen in zware apparatuur
  • Algemene smering chassis

Typische eigenschappen

  Mobilgrease XHP 100 Mine Mobilgrease XHP 320 Mine Mobilgrease XHP 321 Mine Mobilgrease XHP 322 Mine
NLGI klasse 0 0 1 2
Type verdikker Lithium-complex Lithium-complex Lithium-complex Lithium-complex
Kleur, zichtbaar Grijszwart Grijszwart Grijszwart Grijszwart
Molybdeen-disulfide, gew. % 5 5 5 5
Penetratie, bewerkt, 25º C, ASTM D 217, mm/10 370 370 325 280
Druppelpunt, ºC, ASTM D 2265 200 270 270 270
Viscositeit basisolie, ASTM D 445        
cSt bij 40°C 100 320 320 320
Wijziging consistentie penetratie, Roll Stability, ASTM D 1831, mm/10 +14 0 ±10 ±10
Wegwassende werking water, ASTM D 1264, 79°C, % verlies 10 2
Water Sprayoff (waterstraal), ASTM D 4049, % verlies 28 16
V.S. Mobiliteit, AM-S 1390, gms/min (˚C/˚F) 32 (-29/-20) 15 (-7/20) 11 (-12/10)
4-kogel slijtagetest, ASTM D 2266, slijtageplek, mm 0,4 0,4 0,4 0,4
Corrosiepreventie, ASTM D 1743, klasse Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd
Koper corrosie, ASTM D 4048 1A 1A 1A 1A
4-Ball Lasbelasting, ASTM D 2596, kg 315 400 400 400

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.