Mobilgear 600 XP serie

Den Hartog b.v. » Productbladenoverzicht » Mobilgear 600 XP serie

Mobilgear 600 XP serie

Tandwielkast olie

De Mobilgear 600 XP serie bestaat uit zeer hoogwaardige tandwielkast oliën met een uitstekende weerstand tegen extreem hoge druk en belasting en is bestemd voor alle gesloten tandwielaandrijvingen met omloop- of spatsmeersystemen. De Mobilgear 600 XP serie is ontwikkeld om koploper te blijven wat betreft de veranderende behoeften van de tandwielkast technologie. Ontwerp trends op het gebied van tandwielkast technologie gaan in de richting van kleinere units met gelijkblijvende vermogensdoorgifte. Deze toename van de vermogensdichtheid stelt hogere eisen aan tandwielkast oliën. De oliën uit de Mobilgear 600 XP serie zijn zodanig geformuleerd dat zij de belasting kunnen weerstaan door extra bescherming te bieden aan tandwielen, lagers en afdichtingen.

De Mobilgear 600 XP serie heeft zodanige eigenschappen dat het de tandwieltanden al vanaf het allereerste begin tegen slijtage beschermt. Microscopische slijtage, micropitting genoemd, kan leiden tot ernstige beschadiging van de tandwieltanden. De Mobilgear 600 XP serie overtreft de industrienorm qua bescherming tegen slijtage van de lagers. In feite biedt de Mobilgear 600 XP serie maar liefst 15 keer zoveel bescherming tegen slijtage gemeten met de voor de bedrijfstak standaard FAG FE 8-test. De uitgebalanceerde formule van de Mobilgear 600 XP serie biedt maximale slijtage- en corrosiebescherming, zonder afbreuk te doen aan de compatibiliteit met de gebruikelijke afdichtmaterialen voor tandwielkasten. Met Mobilgear 600 XP wordt de integriteit van de tandwielkastafdichting behouden, zodat olielekkages en vervuiling worden voorkomen. Door de tandwielen, lagers en afdichtingen te beschermen, kan Mobilgear 600 XP de betrouwbaarheid van apparatuur verhogen en de productiviteit vergroten.

De oliën uit de Mobilgear 600 XP serie worden aanbevolen voor industriële rechte, spiraalvormige en conische gesloten tandwielkasten met omloop- of spatsmering, bij bulk olie temperaturen van maximaal 100 ºC. Zij zijn bij uitstek geschikt voor tandwielsets die met zware of schokbelastingen werken. Mobilgear 600 XP oliën worden ook veel gebruikt voor tandwieloverbrengingen in de scheepvaart. Zij kunnen ook worden gebruikt voor toepassingen zonder tandwielen, waaronder zwaar beladen en met lage snelheid werkende glij- en rollagers.

Kenmerken en Voordelen

De Mobilgear 600 serie zijn belangrijke producten binnen het Mobil merk van industriële smeermiddelen en genieten de reputatie als innoverend en uitstekend presterend. De, met minerale basisoliën geformuleerde, producten werden ontworpen door onze wetenschappers met als doel hoge kwaliteit, industriële, tandwieloliën op de markt te brengen, die aan de eisen van de industrie voldoen en een groot toepassingsgebied voor industriële- en scheepvaarttoepassingen hebben.

De kenmerken en voordelen van de Mobilgear 600 reeks zijn:

Kenmerken Voordelen
Verbeterde bescherming tegen micropitting, microscopische slijtage van de tandwielen Minder tandwiel- en lagerslijtage en dus minder onverwachte uitvaltijd
Minder oneffenheden veroorzaakt door slijtagedeeltjes Maar liefst 22% langere levensduur, waardoor lager vervangingskosten worden gereduceerd en de productiviteit wordt verhoogd
Verbeterde bescherming tegen slijtage van de lagers Langere levensduur van de lagers en dus hogere productiviteit
Uitstekende verdraagzaamheid met vele verschillende afdichtmaterialen Verminderde lekkage, olieverbruik en vervuiling door binnendringende stofdeeltjes, en dus minder onderhoud, grotere betrouwbaarheid van de tandwielkast en hogere productiviteit
Uittekende weerstand tegen roest en corrosie van staal en corrosie van koper en zachte metaallegeringen. Verminderde lekkage, olieverbruik en vervuiling door binnendringende stofdeeltjes, en dus minder onderhoud, grotere betrouwbaarheid van de tandwielkast en hogere productiviteit
Uitstekende weerstand tegen olieoxidatie en thermische afbraak Zorgt voor langere levensduur van het smeermiddel en daardoor lagere smeermiddel- en smeringskosten en minder geplande uitvaltijd.
Hoge weerstand tegen slib- en bezinkselvorming Schonere systemen en minder onderhoud
Breed toepassingsgebied Minder verschillende smeermiddelen vereist vanwege breed toepassingsgebied, en dus lagere inkoop- en opslagkosten en een kleinere kans op het gebruik van het verkeerde smeermiddel
Geoptimaliseerde weerstand tegen roest en corrosie van staal, en corrosie van koper en lichtmetaallegeringen Uitstekende bescherming van machinedelen en daardoor lagere onderhouds- en reparatiekosten
Weerstand tegen schuimvorming en emulsievorming Effectieve smering en probleemloos gebruik bij aanwezigheid van vervuild water of in apparatuur die zeer gevoelig is voor olieschuimvorming

Toepassingen

Mobilgear 600 XP smeermiddelen worden gebruikt in vele verschillende industriële en scheepvaart toepassingen, met name bij rechte, spiraalvormige en conische tandwielen en wormwielen. Tot de speciale toepassingen behoren o.a.:

  • industriële tandwielen voor transportbanden, roerapparaten, drogers, extruders, ventilatoren, mengapparaten, persen, verpulpers, pompen (inclusief oliebron pompen), schermen en andere zware toepassingen.
  • Scheepvaarttoepassingen waaronder hoofdvoortstuwing, centrifuges, dek apparatuur zoals lieren, ankerlieren, kranen, keertandwielen, pompen, liften en roerhouders.
  • Toepassingen zonder tandwielen waaronder askoppelingen, schroeven en zwaar beladen glij- en rollagers die op lage snelheid werken.
  • Mobilgear 600 XP 100, 150, 220, 320, 460 en 680 zijn goedgekeurd door Siemens AG voor gebruik in Flender tandwielkasten

Specificaties en goedkeuringen

Mobilgear 600 XP bereikt of overtreft de eisen van:

68

100

150

220

320

460

680

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

X

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

X

Mobilgear 600 XP heeft de volgende fabrikants goedkeuringen: Mobilgear 600 XP 68 Mobilgear 600 XP 100 Mobilgear 600 XP 150 Mobilgear 600 XP 220 Mobilgear 600 XP 320 Mobilgear 600 XP 460 Mobilgear 600 XP 680
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-a, Flender Code No. A17 A16 A15 A14 A13 A12
Mueller Weingarten DT 55 005 CLP 100 CLP 150 CLP 220 CLP 320 CLP 460

Typische kenmerken

Mobilgear 600 XP Mobilgear 600 XP 68 Mobilgear 600 XP 100 Mobilgear 600 XP 150 Mobilgear 600 XP 220 Mobilgear 600 XP 320 Mobilgear 600 XP 460 Mobilgear 600 XP 680
ISO-viscositeitsklasse 68 100 150 220 320 460 680
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 68 100 150 220 320 460 680
cSt @ 100ºC 8,8 11,2 14,7 19,0 24,1 30,6 39,2
Viscositeit Index, ASTM D 2270 101 97 97 97 97 96 90
Stolpunt, °C, ASTM D 97 -27°C -24°C -24°C -18°C -15°C -15°C -9°C
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 230 230 230 240 240 240 285
Dichtheid @ 15.6ºC, ASTM D 4052, kg/l 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91
FZG Micropitting, FVA 54, faalniveau / classificatie 10 / hoog 10 / hoog 10 / hoog 10 / hoog 10 / hoog 10 / hoog
FE 8 slijtagetest, DIN 51 819 Deel 3, D7,5/80-80. Rolslijtage, mg 2 2 2 2 2 2 2
Timken OK-belasting, ASTM D 2782, lb 65 65 65 65 65 65 65
4-Ball EP Test, ASTM D2783,
Lasbelasting, kg 200 200 250 250 250 250 250
Belastingslijtage-index, kgf 47 47 47 48 48 48 48
FZG Krassen, DIN 51 354, faalniveau
A/8,3/90 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+
A/16,6/90 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+
Roestbescherming, ASTM D665, zeewater Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd
Koperen stripcorrosie, ASTM D130, 3 uur bij 100 ºC 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Waterafscheidend vermogen, ASTM D1401, tijd tot 3ml emulsie, minuten bij 82ºC 30 30 30 30 30 30 30
Schuimtest, ASTM D892, tendens/stabiliteit, ml/ml
Reeks 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Reeks 2 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0

Gezondheid en veiligheid

Op basis van de beschikbare informatie zal dit product naar verwachting geen negatieve invloed hebben op de gezondheid als het wordt gebruikt zoals bedoeld en als de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) worden opgevolgd. Veiligheidsinformatiebladen zijn op verzoek verkrijgbaar via uw vertegenwoordiger of op het internet http://www.exxonmobil.com. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Het gebruikte product dient met zorg te worden afgevoerd om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.