Productbeschrijving

Mobilfluid LT is een universele tractorolie voor extra hoge prestaties die werd ontwikkeld om te voldoen aan de voorschriften voor transmissie- en hydraulische oliën of oliën voor aandrijfsystemen, of deze te overtreffen. Dit product is ontwikkeld om de prestaties te optimaliseren van landbouw- en industriële tractors die in verschillende omgevingen werkzaam zijn en met name in lage omgevingstemperaturen. Dit moderne product combineert speciaal geselecteerde basisoliën en een hoogwaardig additiefpakket om te voldoen aan de uiteenlopende smeerolie-eigenschappen die vereist zijn voor verschillende toepassingen.

Eigenschappen en voordelen

Moderne technologie heeft een grote verbetering teweeggebracht in de capaciteiten van zwaarbelaste apparatuur op het gebied van belasting, snelheid, besturing en betrouwbaarheid door innovatieve ontwerpen van de aandrijflijn Deze ontwerpen hebben de eisen voor oliën in aandrijfsystemen aanzienlijk veranderd en verhoogd om zo betere prestaties en productiviteit mogelijk te maken en tevens de bedrijfskosten te verlagen. Wrijvingskarakteristieken, slijtagebescherming, thermische stabiliteit, weerstand tegen afschuiving, roest- en corrosiebescherming en verpompbaarheid zijn kenmerken die nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten worden om de levensduur van de koppeling te verlengen, de maximale trekkracht te verhogen en te kunnen werken op ruw terrein onder zeer uiteenlopende omgevingstemperaturen. Mobilfluid LT levert buitengewone prestaties in hedendaagse aandrijfsystemen transmissies, aandrijfassen, koppelingen, aftakassen (PTO) en hydraulische systemen, met name in lage omgevingstemperaturen. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Verbeterde wrijvingseigenschappen Optimale werking van koppelingen en aftakassen
Verbeterde levensduur koppelingen en geluidshinder
Verdraagzaam met de laatste koppelingsmaterialen en elastomeren Langere levensduur koppeling, minder lekkage en betrouwbare reactie
Hoge viscositeitsindex en verbeterde weerstand tegen afschuiving Verbeterd behoud van viscositeit en langere levensduur apparatuur
Uitstekende bescherming tegen roest, corrosie, en etsen van gele metalen Beschermt machines in natte of vochtige omgevingen en voorkomt voortijdige slijtage
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen Betrouwbare bediening en minder slijtage in koude omgevingsomstandigheden
Sterke anti-slijtage en “Extreme Pressure” eigenschappen Vermindert slijtage, verlengt levensduur machine en vermindert onderhoudskosten
Hoge thermische en oxidatiestabiliteit Vermindert afzettingen, verlengt levensduur van afdichtingen en verlengt levensduur van machines en olie
Universeel inzetbaar Vereenvoudigt voorraadbeheer en voorkomt productverwisseling
Goede filtreerbaarheid Houdt systemen schoon en probleemloze werking

Toepassingen

      Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Zware transmissies, differentiëlen, eindaandrijvingen, hydraulische systemen, stuurbekrachtigingen, natte remmen, aftakassen en hydrostatische aandrijvingen die gebruikt worden in landbouw- en industriële toepassingen en in de aannemerij.
  • Aanbevolen voor bijvullen en verversen van systemen.
  • Geschikt voor transmissies waar Type A (Suffix A), Dexron en Type F oliën worden voorgeschreven.
  • Aanbevolen voor hydraulische en transmissiesystemen waar een SAE 10W-20 motorolie wordt voorgeschreven.
  • Gebruik dit product niet in automatische versnellingsbakken van personenwagens.

Specificaties en goedkeuringen

Mobilfluid LT wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
Caterpillar TO-2 X
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (alleen pompen) X
John Deere J20C X
Vickers 35VQ25 X

Typische eigenschappen

Mobilfluid LT
SAE Klasse 75W-80
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40º C 34
cSt bij 100° C 7,2
Brookfield Viscositeit cP (bij -40° C) 20
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 180
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -45
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 198
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0,875

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.