Elektrische isolatie olie

Mobilect 39 is een minerale niet geïnhibeerde olie van hoge kwaliteit met hoogwaardige diëlektrische eigenschappen en oxidatiestabiliteit, bedoeld voor transformatoren, schakelaars en andere elektrische apparaten.

Mobilect 39 is niet geïnhibeerd en voldoet aan de voorschriften van IEC 60296 (04) en de ASTM D1275B / CIGRE corrosie test eisen.

Eigenschappen en Voordelen

  • Mobilect 39 heeft een hoge weerstand tegen thermische en chemische afbraak in de aanwezigheid van ijzer en koper wat de neiging om slib en in olie oplosbare oxidatie producten te produceren vermindert. Indien oliën van een mindere kwaliteit worden gebruikt, kan aanslag ontstaan in de transformator en de warmteoverdracht belemmerd worden doordat de convectiestromen verstoord worden. Bovendien kan de aanslag isolatiedefecten bespoedigen welke moeilijk te verwijderen zijn zonder dat het geheel gedemonteerd wordt.
  • Mobilect 39 is tijdens de productie specifiek behandeld om vocht te verwijderen. Water vermindert de elektrische isolatie-eigenschappen van de olie en bevordert oxidatie. Het is belangrijk om te onthouden dat een droge olie hygroscopisch is en dat het vocht uit de lucht absorbeert. Het moet daarom altijd onder droge omstandigheden en in een goed afgesloten verpakking opgeborgen worden. Het wordt sterk aanbevolen om het product te drogen voordat het gebruikt wordt, of het binnen een korte periode na aankoop te gebruiken om langdurige opslag te voorkomen.
  • De diëlektrische sterkte van Mobilect 39 is een maat voor de weerstand van de olie tegen elektrische doorslag en is uitgedrukt in kV over een gespecificeerde afstand onder testomstandigheden. Dit is geen maat voor de kwaliteit van de olie, maar de afwezigheid van vervuiling, vooral van vochtigheid, vezels en polaire chemicaliën.
  • Mobilect 39 bevat, zelfs bij lage temperaturen, geen was en het circuleert daarom vrijelijk in buiten toepassingen. De viscositeit verzekert gebruiksklare warmteoverdracht door mobiele convectiestromen. Stroming is ook essentieel voor het snel stoppen van vonkbogen in de schakelaars.
  • Het lage stolpunt van Mobilect 39 zorgt voor een volledig onbelemmerde stroming onder de meeste omstandigheden tussen de transformator en het voorraadvat en de betrouwbaarheid van aftap punten bij de laagste temperaturen.

Toepassingen

  • Mobilect 39 wordt aanbevolen voor gebruik in met olie gevulde transformators en schakelaars, waarin olie is vereist als een isolatie medium of een warmteoverdracht medium.
  • Mobilect 39 dient te worden gebruikt in toepassingen waarvoor IEC 60296 (04) Algemene Specificaties en extra koper corrosie bescherming wordt voorgeschreven (geslaagd voor de ASTM D 1275 B corrosietest).
  • Mobilect 39 is niet geschikt voor gebruik in met olie gevulde kabels, voor speciale impregnatie processen of voor gebruik in condensatoren.

Specificaties en Goedkeuringen

 Mobilect 39 bereikt of overtreft de eisen van:
IEC 60296 (04) Algemene Specificaties

Typische eigenschappen

 Mobilect 39
Dichtheid bij 20 °C, kg/dm³, ISO 12185 0,883
Viscositeit, cSt bij 40 °C, ISO 3104 9.5
Vlampunt (PMCC), °C, ISO 2719 148
Stolpunt, °C, ISO 3016 – 54
Corrosief Zwavel, ASTM D1275 procedure B Niet corrosief
Oxidatie stabiliteit bij 120 °C /164 h, IEC 61 125C
– Totale zuurgraad, mg KOH/g 0.31
– Slib, m% 0.11
Diëlektrische dissipatie factor bij 90 °C, IEC 60247 ‹ 0.001
Grensvlak spanning, mN/m, ISO 6295 › 40
Doorslagspanning
– voor behandeling, kV, IEC 60156 › 30
– na behandeling, kV, IEC 60156 › 70

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet, of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.