Productbeschrijving

De Mobilarma Dubbel Letter serie zijn high performance conserverende producten. De Mobilarma serie combineert uitstekende corrosiebescherming en milieubewustzijn voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, onderdelen en omstandigheden.

Mobilarma MT en Mobilarma LT zijn gebaseerd op zorgvuldig uitgekozen oplosmiddelen met een hoger vlampunt en moderne, technisch vergevorderde corrosiebescherming. Het oplosmiddel met hoog vlampunt zorgt voor een toegenomen dekkingscapaciteit wat minder olieverbruik betekend. Mobilarma MT en LT bevatten geen barium. Mobilarma SF is een op minerale olie gebaseerd conserveringsmiddel, dat normaliter gebruikt voor de bescherming van stalen platen.

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
Oplosmiddelen met een hoog vlampunt en zogenaamde “narrow cut” oplosmiddelen Minder verdamping betekent minder olieverbruik en een verbeterde aanvaardbaarheid voor de werknemers
Effectieve ontwatering en corrosiebescherming Verwijdert alle sporen van vocht van onderdelen wat leidt tot langdurige roest- en corrosiebescherming
Verbeterde dekkingscapaciteit Verbeterd nuttig gebruik en lager productverbruik
Meerdere toepassingsdoeleinden Minder voorraad vereist. Kan gebruikt worden op verschillende basismaterialen in een verscheidenheid aan toepassingmethoden.
Dunne, doorzichtige, krachtige film Maakt het gemakkelijker om markeringen op de onderdelen te lezen

Toepassingen

Mobilarma MT is veelzijdig conserveringsmiddel en beschermt ijzeren en legeringen voor een middenlange termijn tijdens opslag en vervoer. Het is vooral geschikt voor de bescherming van machinaal precies bewerkte onderdelen, waar zware films niet wenselijk zijn.

Mobilarma LT is een conserveringsmidddel voor algemeen gebruik en beschermt ijzer en legeringen voor de middellange tot lange termijn. Het is vooral geschikt voor de bescherming gedurende opslag van reserve onderdelen, bijvoorbeeld motoronderdelen, auto-onderdelen en ook geëxtrudeerde en machinaal bewerkte oppervlakten. De beschermende film is erg effectief tegen zure en andere agressieve atmosferen.

Mobilarma MT en LT kunnen het best toegepast worden door middel van onderdompeling, maar het kan ook via bevloeiing, opgespoten of met een kwast worden aangebracht. Indien nodig kan het verwijderd worden door een oplosmiddel met koolwaterstof of geschikte alkalische schoonmaakmiddelen.

Mobilarma SF is een conserveringsmiddel voor staalplaten, rollen staal, draad en blokken en verbetert de smeer- en adhesieve eigenschappen gedurende oprollen en walsen. De olie kan gebruikt worden door middel van onderdompeling, vernevelen of met een elektrostatische “blade coater”.

Typische eigenschappen

Testmethode Test Eenheden Mobilarma MT Mobilarma LT Mobilarma SF
Kleur Visueel Donkerbruin Donkerbruin Bruine vloeistof
Film type Visueel Licht vettig Olieachtige was Olie
Dichtheid bij ASTM D 1298 kg/l 0,813 0,845 0,880
Kinematische viscositeit bij 40 °C DIN 3104 1,8 4,4 33
Vlampunt ASTM D 93 °C 55 (min) 65 160
Filmdikte micron 0,8 4,0
Corrosiebescherming, binnen maanden 9 max 24 max
Corrosiebescherming, buiten maanden 2 max 12 max

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.