Vacuüm pompolie

Mobil Vacuum Pump Oil 100 is een premium smeermiddel, samengesteld uit specifieke witte olie van hoge kwaliteit met een lage vluchtigheid voor de smering van vacuümpompen.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 heeft een hoge chemische stabiliteit waardoor de olie bestand is tegen oxidatie en de daaraan verbonden vorming van slib en neerslag, een essentiële eigenschap in alle gevallen van continu bedrijf. Zo kan de olie haar originele eigenschappen zoals viscositeit en demulgeerbaarheid behouden en zodoende de gebruiksduur van de olie verlengen.

Stoom is een vaak voorkomende verontreiniging in vacuümsystemen en heeft de neiging neer te slaan in pompen, olieafscheiders en -reservoirs. Mobil Vacuum Pump Oil 100 heeft een goede demulgeerbaarheid en wordt daardoor vlot afgescheiden van water. Dit helpt water te verwijderen en voorkomt dat het water opnieuw in aanraking komt met metalen oppervlakken en zo roest en corrosie veroorzaakt.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Vacuum Pump Oil 100 biedt de volgende voordelen:

  • Lage vluchtigheid
  • Goed luchtafscheidend vermogen voor efficiënte pompwerking
  • Goede demulgeerbaarheid voor snelle scheiding van water en weerstand tegen emulsievorming
  • Goede bescherming tegen slijtage bij het opstarten en bij grenssmeringscondities
  • Lange gebruiksduur dankzij hoge chemische en thermische stabiliteit en afwezigheid van afzettingen

Toepassingen

Mobil Vacuum Pump Oil 100 is aanbevolen voor de smering van vacuümpompen en is geschikt voor toepassingen met een absolute druk van 50 micron kwik, tot en met het hoogste vacuüm die commercieel verkrijgbare vacuümpompen kunnen bereiken.

De olie is ook geschikt voor gebruik in pomplagers en pakkingen.

Typische eigenschappen

Testmethode Test Eenheden Mobil Vacuum Pump Oil 100
Dichtheid bij DIN 12185 kg/l 874
Kinematische viscositeit bij 40°C DIN 3104 100
Vlampunt (PM) DIN 2719 °C 270
Stolpunt °C -9

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Opmerking

Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.